15.02.23 DI Digital Nyheder

KL sætter fokus på kommunernes arbejde med klimateknologi

Kommunernes Landsforening sætter med en kommende analyse fokus på de digitale cases rundt i danske kommuner, der har vist de bedste resultater i forhold til den grønne omstilling. Leverandører og kommuner opfordres til at melde cases ind.

Med den kommende analyse vil KL tilvejebringe et samlet case-katalog der giver indblik i kommuners mest succesfulde erfaringer inden for klimateknologi.

KL har netop igangsat analysen i et samarbejde med Rambøll og Smart City Insight ApS, og søger lige nu efter de bedste kommunale cases rundt i Danmark, hvor klimateknologi har skabt dokumenteret effekt. 

Analysen vil have fokus på, hvordan kommunerne anvender teknologi til at skabe klimasikring og reducere CO2-udledningen. Endvidere vil der i analysen være en rammesætning af begrebet klimateknologi, hvormed KL ønsker at skabe et fælles sprog der kan bruges på tværs af kommuner når det kommer til digitale løsninger og teknologi i arbejdet med klima. Endelig skal analysen gennem casekataloget være med til at skabe et fælles overblik over de klimaløsninger der har skabt størst værdi i kommunerne.

Mulighed for at melde cases ind!

KL er lige nu på udkig efter cases inden for alle klimadomæner i kommunerne herunder mobilitet, bygninger, klimatilpasning og resiliens, co2-fangst og opbevaring, energi og forsyning, digitale platforme til indkøb og meget mere.

Har I en god case der allerede har vist gode resultater i en eller flere kommuner opfordres I til at melde cases ind. KL er særligt på udkig efter cases, hvor det er muligt at dokumentere effekten.

I melder cases ind ved at beskrive casen i samarbejde med kommunen og så melde den ind til Søren Nørgaard fra KL på snma@kl.dk

Hvis casen bliver udvalgt får den muligheden for at indgå i det casekataloget – og derigennem have mulighed for at få præsenteret jeres løsning for landets kommuner, samt generelt være med til at inspirere og bidrage til den grønne og digitale omstilling.

Relateret indhold