04.12.23 DI Digital Nyheder

Nye anbefalinger til indsamling og brug af medarbejderdata

Mandag den 4. december kunne ADD-projektet langt om længe løfte sløret for nye anbefalinger for ansvarlig og værdiskabende anvendelse af medarbejderdata. Fællesnævneren for anbefalingerne er tydelig: transparent kommunikation omkring, hvad og hvorfor medarbejderdata bliver indsamlet og brugt.

Nyt anbefalingskatalog

I efteråret kunne ADD-projektet præsentere en større undersøgelse om indsamling og brug af medarbejderdata på arbejdspladser. Undersøgelsen belyste bl.a. at 79 pct. af undersøgelsens adspurgte ledere angav, at de anvender medarbejderdata indsamlet via digitale værktøjer i deres ledelsespraksis, og at tæt på halvdelen af lederne er positivt stemt for dataindsamling. Som led i undersøgelsen har ADD-projektet lanceret et nyt anbefalingskatalog med formål at understøtte arbejdspladser, der ønsker at styrke deres arbejde med digitalisering og data, og anbefalingerne har til hensigt at klæde ledere, tillidsvalgte og medarbejdere bedre på hertil.   

”Vi håber at de her anbefalinger kan være med til at nedbryde nogle af de udfordringer og fordomme der hersker omkring medarbejderdata og således være med til at styrke ikke blot forståelsen, men også mulighederne for at anvende medarbejderdata klogt,” - siger Camilla Ley Valentin, branchedirektør, DI Digital.   

Medarbejderdata er nøglen til højere trivsel og bedre effektivitet

Medarbejderdata bliver stadig mere udbredt på arbejdsmarkedet, og det er således helt afgørende at virksomheder er ordentlig klædt på til at håndtere tekniske, etiske og juridiske udfordringer. Medarbejderdata kan nemlig være et helt essentielt greb til at styrke trivsel og effektivitet på en arbejdsplads, men det er med forudsætning af at både ledere og medarbejdere er klædt på til at stille de rette spørgsmål.

”Hele vores samfund har været i gang med en kæmpe digital omvæltning. Men én ting har ikke forandret sig, og det er, at vi træffer de bedste beslutninger på et oplyst grundlag og når vi formår at bringe data i spil. Det gælder også for medarbejderdata, som er et centralt element når vi skal sikre den optimale opgavetilrettelæggelse, eller styrke arbejdsmiljøet,” – siger Camilla Ley Valentin, branchedirektør, DI Digital.   

Kataloget præsenterer i alt 4 overordnede anbefalinger:

  • Anbefaling 1: Styrk tillid og transparens gennem klar ansvarsfordeling og dataforståelse på arbejdspladsen.
  • Anbefaling 2: Styrk de digitale kompetencer på arbejdspladsen.
  • Anbefaling 3: Brug eksisterende muligheder til at facilitere dialogen om indsamling og brug af medarbejderdata på arbejdspladsen.
  • Anbefaling 4: Bliv inspireret af eksisterende dataetiske retningslinjer for brug og indsamling af medarbejderdata.

Læs hele anbefalingskataloget HER.

Digital dataindsamling på arbejdspladsen

De nye anbefalinger kommer som led af ADD-projektets undersøgelse om indsamling og brug af medarbejderdata på arbejdspladsen. Undersøgelsen blev udarbejdet af Tænketanken MandagMorgen for Ingeniørforeningen IDA, DM, ADD-projektet, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Djøf, FH, Finansforbundet og Forsikringsforbundet.

Undersøgelsen kan tilgås HER .   

Relateret indhold