17.01.24 DI Digital Nyheder

Den fortsatte høje tillid er godt nyt for den offentlige digitalisering

Nye tal viser, at tilliden til offentlige digitale løsninger generelt er høj i Danmark og ligger på niveau med tallene fra 2021.

I en opgørelse fra Danmarks Statistik over IT-anvendelse i befolkningen 2023 viser tal fra 2023, at tilliden til digitale løsninger i det offentlige holder et fast højt niveau i Danmark.  

Den fortsat høje tillid til de offentlige digitale løsninger er gode nyheder. Det er nemlig en høj tillid der har muliggjort, at Danmark er et digitalt foregangsland, og således er den høje tillid også vigtig når vi fortsat skal udvikle og forbedre den digitale velfærd og måden vi er i digital kontakt med myndighederne på.  

Næsten 4 ud af 5 danskere er enten ”meget enige” eller ”enige” i udsagnet om, at de har generel tillid til offentlige digitale services og tjenester i Danmark.  

- Vi skal være stolte over den generelt høje tillid til offentlige digitale løsninger, som vi har i Danmark. Tilliden er central for det digitale velfærdssamfund vi har skabt i Danmark, og med henblik på den videre udvikling er det vigtigt, at vi fastholder den. Samtidigt forpligter den høje tillid også, og som branche har vi et stort ansvar for at videreudvikle og skabe stadigt bedre, mere sikre og mere inkluderende løsninger, der kan være en hjælp for alle borgere, siger Camilla Ley Valentin, branchedirektør i DI Digital. 

Blandt den adspurgte aldersgruppe mellem 15 og 89 år svarer 6 pct., at de er uenige eller meget uenige i, at de har tillid til de offentlige digitale løsninger.  

Men der er et forholdsvis stort gab mellem aldersgrupper, når det drejer sig om den generelle tillid til offentlige digitale løsninger. Af de adspurgte danskere mellem 25 og 44 år mener 77 pct. at de har tillid til løsningerne.  Tilsvarende er det 64 pct. i aldersgruppen mellem 80 og 84 år, der har generel tillid til de offentlige digitale løsninger, og 54 pct. af danskere, der er over 84 år. 

Selvom der generelt er høj tillid blandt den samlede befolkning, er det tydeligt, at tilliden er højst blandt de 25-44-årige. Denne forskel i tillid er vigtig at bemærke, da det kan indikere, at der er behov for yderligere indsats for at styrke tilliden til de offentlige digitale løsninger blandt disse ældre aldersgrupper.

Relateret indhold