24.01.24 DI Digital Nyheder

Regeringen på trapperne med anbefalinger om brug af digitale værktøjer i folkeskolen

Tilbage i oktober 2023 udkom regeringens udspil på folkeskoleområdet “Forberedt på fremtiden II - Frihed og fordybelse”. I DI Digital har vi med særlig interesse læst udspillets afsnit om, hvordan digitale læringsmidler bliver brugt, så de understøtter børn og unges læring bedst muligt.

Vi kunne læse, at regeringen har igangsat udviklingen af en række anbefalinger, der skal understøtte en bedre balance mellem analog og digitalt baseret undervisning i skolerne. Herudover vil regeringen opprioritere dialog og samarbejde med de aktører, der udvikler læringsmidler. Den sætning bed vi os især fast i, i DI Digital.

Efter at vi havde henvendt os til børne- og undervisningsministeren, var vi sammen med vores medlemmer – Microsoft, Ordbogen og Meebook, som alle arbejder med at udvikle digitale læringsmidler til folkeskolen, til et møde i Børne- og Undervisningsministeriet d. 10. januar.

”Det er meget givende at komme ind i det politiske maskinrum og have dialog om, hvad man fra politisk side har i tankerne ift. brugen af digitale læringsmidler i folkeskolen. Som leverandører af løsningerne har vi en dyb viden om løsningerne og om brugen af dem i sektoren, som vi gerne vil stille til rådighed for denne vigtige diskussion. ” - Peter Revsbech, CEO hos Ordbogen

I branchen er vi enige med ministeriet i, at der skal være en fornuftig balance mellem analog og digital undervisning. Vi skal ikke bruge digitale læremidler for teknologiens skyld, men der hvor det hjælper læreren og løfter kvaliteten i undervisningen.

Digitale læremidler kan gøre undervisningen mere varieret og understøtte lærerens arbejde med at tilpasse undervisningen til den konkrete undervisningssituation og til den enkelte elevs behov. Det kunne f.eks. være elever med læsevanskeligheder, som har meget stor gavn af teknologiske hjælpemidler.

Som samfund må vi også erkende, at fremtiden kun bliver mere digital. Vi har et ansvar overfor vores børn og unge ift. at klæde dem på til det arbejdsliv, som de vil møde, når de tropper op på deres første job. Og her er realiteten, at vi alle gør brug af digitale værktøjer i vores arbejde, hvor det giver os værdi. Derfor er det afgørende, at vi ikke ruller gode ting, der er udviklet hen over mange år tilbage, men i stedet undersøger, hvordan vi kan bruge løsningerne, der hvor det styrker læringen.

For branchen er det også vigtigt, at alle udfordringer, der opstår i mødet med teknologi, ikke skæres over en kam. Vi vil opleve problematikker, som vi skal forholde os til, men skæres de over en kam, risikerer vi at vælge de forkerte løsninger og at gå vi glip af de muligheder , som teknologien giver i undervisningen. F.eks. Kræver udfordringen med forstyrrelser fra private mobiltelefoner andre løsninger, end de udfordringer, som kan opstå i mødet med de digitale læringsmidler. Det må vi have for øje, når vi regulerer og diskuterer emnet.

I DI Digital ser vi frem til den videre dialog og til anbefalingerne, der skal understøtte en bedre balance mellem analog og digitalt baseret undervisning.

Bo Wiberg

Bo Wiberg

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3081
  • Mobil +45 5213 2382
  • E-mail bowi@di.dk

Relateret indhold