25.03.24 DI Digital Nyheder

TEGnology: ”Vi mangler politisk bevågenhed, når det gælder ny grøn teknologi”

Kan teknologi bidrage til den grønne omstilling? Og bør vi have større fokus på emnet? Det mener Erik Stangerup, bestyrelsesformand i virksomheden TEGnology, der leverer ny teknologi, som kan konvertere spildvarme til elektricitet.

Man kan let få det indtryk, at det mest handler om at reducere forbruget af fossile brændstoffer, når der i medierne tales om grøn omstilling. Og tales der om teknologi, handler det oftest om vindmøller eller power-to-x-anlæg, som kræver store anlægsinvesteringer og lang udviklingstid, før de første resultater kan opnås. Det er en skam, for når man taler om grøn omstilling, findes der også ny teknologi, som ikke får nær så meget opmærksomhed, men allerede i dag kan implementeres og begynde at skabe resultater.

Derfor er det vigtigt, at virksomhederne får den rigtige viden og de rigtige værktøjer til at kunne videreudvikle og indføre disse teknologier, så de leverer et værdifuldt bidrag til den grønne omstilling.

TEGnology i Søborg har videreudviklet en kendt halvlederteknologi, der udnytter temperaturforskelle til at generere 100% grøn elektrisk strøm. Eksisterende løsninger på markedet kræver sjældne og dyre råstoffer for at fungere og har derfor aldrig vundet kommercielt indpas. De er simpelthen for dyre at producere i stor skala.

TEGnology har derfor udviklet og patenteret et nyt materiale, som helt uden brug af disse sjældne råstoffer kan levere en endnu højere ydelse, samtidig med at de kun koster en brøkdel og kan produceres i stor skala.

Og ifølge Erik Stangerup er omkostningerne ikke bare lavere, men teknologien er også en effektiv måde at udnytte spildvarme:

”Al den spildvarme, som er under 250 grader (også kendt som ”low grade waste heat”, red.), bliver generelt ikke genanvendt, men i stedet bare luftet direkte ud i naturen. Det er præcis dén energi, vi med vores teknologi går ind og høster, når vi sætter vores materiale og devices op,” siger han.

Og ved at bruge spildvarme kan TEGnology eks. erstatte traditionelle batterier, hvilket også muliggør digitalisering af produktionsområder, som tidligere ikke på rentabel vis kunne overvåges:

”Det betyder, at virksomheder nu kan placere sensorer på steder uden elektricitet eller adgang og opnå en mere effektiv produktionskontrol,” fortæller Erik Stangerup.

Derudover er TEGnologys løsninger ATEX-certificerede, så de kan anvendes i miljøer med særlige krav til eliminering af eksplosionsfare og sterile miljøer, som man eks. finder i fremstilling af medicin eller fødevarer.

Produktet SensEver Alfa-S er en af TEGnologys teknologiske løsninger, der hjælper med at høste termisk energi direkte fra undergrunden.

Grøn teknologi på den politiske dagsorden

TEGnologys løsninger producerer 100 procent grøn elektricitet. Men selvom de er lykkedes med at udvikle en række bæredygtige produkter, kan vilkårene for teknologiske virksomheder i forhold til grøn omstilling ifølge Erik Stangerup blive endnu bedre:

”Der er rigtig mange iværksætterprogrammer i Danmark, og de fleste af dem er gode til at hjælpe små opstartsvirksomheder ud af universiteterne og lidt i gang. Til gengæld opstår der et tomrum, når patenterne er i hus, for langt de fleste af investeringsfondene (både private of offentlige) forstår ikke rigtig det område, vi kalder ”Deep Tech” – altså grundforskning, som bliver til revolutionerende nye teknologier,” siger han.

Ifølge Erik Stangerup bliver den politiske debat tit for populistisk, når det gælder grønne teknologiske løsninger:

”Jeg tror det er et generelt problem for Deep Tech virksomheder – man forstår ikke helt effekten af det langsigtede bidrag, teknologien kan medføre. Og politikerne vil hellere tale om kendte og håndgribelige løsninger som vindmøller og apps til at begrænse madspild, men selvom de også er vigtige, er det ikke nødvendigvis dem, der gør den største forskel på langt sigt.”

Spørger man Erik Stangerup, bør vi skabe mere opmærksomhed om emnet:

”Øger man opmærksomheden på området, vil det klart også blive nemmere for Deep Tech-virksomheder at tiltrække investorer og kunder,” siger han.

DI Digitals branchedirektør Camilla Ley Valentin ser også et stort potentiale i teknologivirksomheder, når det gælder grøn omstilling:

”World Economic Forum vurderer, at vi med teknologi kan reducere den globale udledning med op til 15 pct. og dermed komme tættere på målet om klimaneutralitet i 2050. Derfor er det vigtigt, at vi ser på de muligheder, der eksisterer i dag og som nu og på sigt kan bringe os tættere på en grønnere fremtid.”

”Teknologi kan ikke redde klimaet alene, men det kan få os rigtig langt og muligvis endnu længere, end det vi går og håber på i dag,” siger hun.

Du kan læse mere om TEGnology og deres produkter her.

Relateret indhold