21.09.22 DI Digital Nyheder

Så kom det endelig – Regeringens Digitaliseringsråd

Regeringen præsenterede i går endelig sit digitaliseringsråd. Det skete sammen med et udspil, der skal sikre, at alle borgere, uanset hvilke digitale kompetencer man besidder, kan færdes trygt og nemt i det danske velfærdssamfund.

I forlængelse af udspillet præsenterede regeringen så langt om længe det nye digitaliseringsråd. Rådet skal rådgive regeringen om nye digitale muligheder og følge implementeringen af regeringens digitaliseringsstrategi.

Det er glædelige nyheder for DI Digital. Vi har (meget) længe set frem til, at der blev sat gang i implementeringen af initiativerne i regeringens digitaliseringsstrategi, og med lanceringen af digitaliseringsrådet er et vigtigt skridt taget. Regeringen inviterede samtidig de politiske partier til forhandlinger om den kommende digitaliseringsstrategi for Danmark, og vi kan kun håbe på, at det nås inden valget bliver udskrevet.

Der er nogle initiativer i regeringens strategi, som allerede er sat i gang – ikke mindst de initiativer, som er aftalt med kommuner og regioner. Men der er også andre forslag, som venter på den politiske aftale. For at nævne to centrale initiativer, så er det endnu ikke besluttet at sætte obligatorisk teknologiforståelse på skoleskemaet i folkeskolerne. Vi havde håbet det skete i dette skoleår – og jeg kan helt ærligt ikke forstå, hvad vi venter på? Et andet område, som også for alvor skal skubbes i gang, er visionen om at sætte Danmark i centrum af international digitalisering. Danmark er gode til digitalisering - vi har stadig en flot anden plads i DESI-indekset, og vi skal blive meget bedre til at kapitalisere på vores digitale førerposition ude i verden.

Jeg er så heldig, at jeg har fået en plads i regeringens digitaliseringsråd, og jeg vil arbejde for, at vi får eksekveret på de gode visioner, der er skrevet i strategien. Men det kommer ikke af sig selv, det kræver samarbejde, finansiering og politisk opbakning.  

Regeringen lancerede også et udspil ”Et digitalt velfærdssamfund for alle”, som sætter fokus på de borgere, som har det svært med de offentlige digitale løsninger. Der skal være lige adgang for alle borgere til de offentlige services og ydelser - det kan vi kun være enige om. De, som har det svært med de digitale løsninger, de skal have hjælp. Og det har regeringen mange gode bud på i deres udspil.

Men vi skal huske, at den digitale offentlige sektor også giver god og nem service til flertallet, og samtidig gør, at vi kan levere ”de varme hænder” til dem, som har brug for det. Det er tvingende nødvendigt, at den offentlige sektor er super effektiv, hvis vi skal bevare det høje velfærdsniveau, som vi har i dag. Vi kommer til at mangle hænder i langt højere grad, end vi allerede ser på nuværende tidspunkt – og digitaliseringen bliver det greb, som skal hjælpe os med den udfordring.

Så i stedet for at skælde ud på de digitale løsninger og den offentlige digitalisering, så lad os sammen sikre at en fortsat digitalisering giver værdi for alle, for borgere, virksomheder og ikke mindst for vores velfærdssamfund. Vi har et fantastisk udgangspunkt, og så længe vi evner at basere indsatsen på samarbejde, tillid og demokratisk samtale, så er jeg fuld af fortrøstning for fremtiden.

FAKTA

I maj lancerede regeringen en samlet digitaliseringsstrategi for Danmark. Med 61 konkrete initiativer præsenterede regeringen en strategi der skal skabe rammerne for Danmarks videre digitalisering, og hvordan brug af data og ny teknologi skal skabe et digitalt velfærdssamfund for alle.

Rikke Hougaard Zeberg
Skrevet af:

Rikke Hougaard Zeberg

Relateret indhold