01.02.23 DI Digital Nyheder

Ingen skal tabes af det digitale samfund, men præmissen for debatten er skæv

I løbet af det sidste år har debatten om digitalt udsatte fyldt meget i medierne og stadigt mere i den politiske debat. Der er en tendens til, at digitalisering er blevet et onde på niveau med stigende inflation, som man bør beskytte borgerne imod.

Den teknologiske udvikling løber hurtigt i disse år, og det er vigtigt, at vi sikrer, at alle får glæde af den. Derfor er det også en vigtigt, at vi tager debatten op om, hvordan vi sikrer, at ingen tabes af det digitale samfund. Når jeg siger, at præmissen er skæv, så er det fordi, jeg mener, at man skal se digitalisering som et redskab. Om det er godt eller dårligt afhænger fuldt ud af konteksten, og hvordan vi gør brug af teknologien. Og jeg vil vove den påstand, at de udfordringer, borgerne møder, langt oftere handler om kompleks lovgivning, unødvendige krav og manglende sammenhæng snarere end de digitale løsninger i sig selv.

Faren er også, at når digitalisering i debatten på den måde marginaliseres til blot at være en barriere, kan jeg frygte, at vi kommer til at bremse unødigt op for den digitalisering, der har været med til at skabe det stærke velfærdssamfund, vi har opbygget.

Senest har vi set, at den nye regering har stillet et forslag til lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening. En lov, som kort sagt vil forenkle reglerne for at blive fritaget for digital selvbetjening.

En sådan ensretning og forenkling af lovgivningen hilser jeg meget velkommen. Men det er vigtigt for mig at gøre det klart, at dette ikke må blive et incitament til, at flere borgere fritages, og at man i det offentlige tvinges til at opretholde et forældet analogt parallelunivers fremfor kontinuerligt at have fokus på at nytænke og udvikle tidssvarende selvbetjeningsløsninger med stort fokus på brugervenlighed. Vi har som samfund et ansvar for at udvikle og tilbyde nye løsninger, som alle borgere kan få glæde af – og ikke bare parkere dem i en analog verden, der ofte er mindst lige så kompliceret og usammenhængende.

Digitalisering er nøglen til at skabe den brugervenlighed, der kræves for at imødekomme de mange forskelligartede behov og forudsætninger, der findes blandt forskellige grupper af borgere.

Er digitalisering noget, vi skal undgå? For mig er svaret klart, at digitalisering er noget, vi skal omfavne og bruge til at videreudvikle vores samfund.

Relateret indhold