29.03.23 DI Digital Nyheder

Lettere adgang til international arbejdskraft giver forårsfornemmelser

Vinteren er snart forbi. Og Folketingets vedtagelse af en række ændringer i udlændingeloven, som gør det lettere for danske virksomheder at ansætte medarbejdere, der kommer fra et land uden for EU, giver også forårsfornemmelser i den digitale branche.

Et flertal i Folketinget vedtog den 20. marts en række nye regler i udlændingeloven, som skal bidrage til at løse de rekrutteringsudfordringer, som bl.a. it-virksomhederne har været hårdt ramt af.  

Den nye lovgivning er tiltrængt, og indeholder flere gode ændringer. Jeg hæfter mig bl.a. ved, at internationale studerende, der færdiggør en uddannelse i Danmark, nu får tre år til jobsøgning i stedet for de nuværende seks måneder. Herudover indebærer den nye lovgivning også, at beløbsgrænsen nedsættes fra 465.000 kr. til 375.000 kr., hvorved det bliver nemmere at rekruttere international arbejdskraft. 

Lovgivningen stiller bl.a. it-virksomhederne bedre, når de skal finde de it-talenter, som de har hårdt brug for. Tal fra Danmarks statistik viser, at 79 pct. af it-virksomhederne oplever rekrutteringsvanskeligheder, når de forsøger at rekruttere it-specialister (Danmarks Statistik, 2022). Nye tal fra IT-branchen viser også, at 71 procent af danske it-virksomheder anser manglen på it-kompetencer som den største barriere for at øge væksten.  

Der er derfor ingen tvivl om problemets omfang, og vi har ventet længe på konkrete løsninger. 

Vi ser den nye lovgivning som et udtryk for politisk opmærksomhed på problemet og et godt afsæt for at arbejde videre med at fjerne noget af det bureaukratiske bøvl og de administrative benspænd, som virksomhederne desværre også oplever, når de skal rekruttere internationale medarbejdere. 

I DI Digital har vi netop lanceret et politisk udspil med 14 konkrete forslag til, hvordan vi kan løfte de digitale kompetencer i Danmark og komme den alvorlige mangel på it-specialister til livs. Her kan Folketinget med fordel fortsætte de fine takter ved at kigge nærmere på reglerne for sagsbehandlingstid på opholdsgrundlaget for internationale medarbejdere og kravet om, at de skal have dansk bankkonto. Det vil – sammen med den netop vedtagne lovgivning – gøre det lettere for danske virksomheder at tiltrække og ansætte international arbejdskraft 

Jeg ser personligt frem til, at de nye regler træder i kraft den 1. april, og jeg håber, at vi går mod lysere tider. Der er ingen tvivl om, at vi fortsat har et stort stykke arbejde foran os, og at ændringerne i udlændingeloven blot var startskuddet.

Rikke Hougaard Zeberg
Skrevet af:

Rikke Hougaard Zeberg

Relateret indhold