11.04.24 DI Digital Nyheder

Derfor er den digitale taskforce det helt rigtige initiativ

Den 21. marts på KL’s topmøde kunne finansminister Nicolai Wammen præsentere en vigtig nyhed. Regeringen nedsætter en “digital taskforce”.

“Der er allerede mange gode eksempler på brugen af kunstig intelligens i kommunerne, og alle de gode initiativer vil vi gerne have udbredt. Men vi vil også gerne videre end det og komme helt i front med brugen af kunstig intelligens i den offentlige sektor,” som digitaliseringsminister Marie Bjerre udtalte til Børsen. 

Man kan ikke bebrejde nogen, hvis deres første tanke når de hører ordet “taskforce” ikke er videre optimistiske. Jeg medgiver, at det kan lyde som en syltekrukke med djøf'ere (ikke et ondt ord om djøf'ere i øvrigt, jeg er selv en), der snakker om potentialer i én uendelighed. 

Når jeg så alligevel indleder med, at den digitale taskforce er det helt rigtige initiativ, og når vi i DI gennem det seneste år har kaldt på en digital taskforce af flere omgange, så er det med tanke på sidste gang, vi havde en sådan digital taskforce. I 2001 blev den første digitale taskforce etableret med kontor oppe under skråtaget i Finansministeriet. Visionen var, at digitalisering skulle anvendes til at nytænke og forandre organisationer og arbejdsprocesser for at højne serviceniveauet og effektiviteten i vores samfund. 

Resultatet kender vi alle sammen. De første fællesoffentlige beslutninger om digital forvaltning blev truffet, og taskforcen blev den helt rigtige katalysator. Aftaler og digitaliseringsstrategier på tværs af de offentlige parter – og på udvalgte dele også med det private erhvervsliv – igangsatte år efter år initiativer, som vi i dag kender som borger.dk, virk.dk, sundhed.dk, Nemkonto, NemId (i dag MitID), Nemlogin, Digital Post osv. Med andre ord alle de ting vi kender som grundlaget under det digitale offentlige Danmark. 

Den Digitale Taskforce satte for alvor gang i Danmarks digitale transformation, og gjorde Danmark til et foregangsland, når det gjaldt digitaliseringen af den offentlige sektor. Mange års indsatser og hårdt arbejde fra alle dele af den offentlige sektor, men det der for alvor satte skub i udviklingen, var Den Digitale Taskforce.  

Det er derfor, jeg har store forventninger til den nye digitale taskforce. Vi hører det både fra vores medlemmer og fra det offentlige – langt de fleste tror på, at udviklingen inden for kunstig intelligens bringer helt nye og epokegørende muligheder. Men usikkerheden er der også. Hvor er de rette use cases, og hvordan ser den gode applikation ud? Hvad med AI Act? Hvad med GDPR?  

Jeg håber først og fremmest, at den digitale taskforce fører to ting med sig.  

For det første skal taskforcen stå for det næste store skridt i moderniseringen af den offentlige sektor. Egentlig digital service, hvor teknologien i langt større grad varetager hele processer i den offentlige forvaltning. Ikke nødvendigvis endelige afgørelser (endnu), men al den indledende sagsbehandling skal varetages af kunstig intelligens. Taskforcen skal sikre, at vi kommer i mål med konkrete projekter, der fører til reel frigørelse af arbejdskraft på store sagsområder i det offentlige. 

For det andet skal taskforcen være en isbryder for den offentlige sektor OG for det private erhvervsliv. De fællesoffentlige signaturprojekter om kunstig intelligens peger på en række barrierer for reel udbredelse af nye løsninger, og det samme gør sig gældende i det private. Det er mit håb, at taskforcen kan anvise reelle løsninger på de barrierer og udfordringer, der står i vejen. Taskforcen skal med andre ord bane vejen for resten af samfundets anvendelse af kunstig intelligens. 

Vi står overfor en række store samfundsudfordringer – af nogle omtalt som komplekse problemer. Den grønne omstilling, kronisk mangel på arbejdskraft, demografisk pres på vores velfærdssamfund og stadig større pres på konkurrenceevnen for bare at nævne et par stykker. Samtidig bevæger den teknologiske udvikling sig med hastige skridt, og teknologien bringer i den bedste verden vigtige dele af løsningerne på de her komplekse spørgsmål med sig. Vi har hårdt brug for, at der bliver kigget på tværs, sat modige mål og igangsat egentlige tiltag, der kan afføde, at potentialet ved kunstig intelligens bliver indfriet.  Med tilstrækkeligt mandat, solide politiske ambitioner i bagagen og med de nødvendige ressourcer og kompetencer (ikke mindst også fra det private erhvervsliv), er jeg sikker på, at vi om 20 år vil se tilbage på den nye digitale taskforce på samme måde, som vi husker den første digitale taskforce.  

Som det startskud og den katalysator, vi har så uendeligt meget brug for.  

Så på vegne af dansk erhvervsliv: Kære regering, kære offentlige myndigheder. Lad os komme i gang – vi er klar til arbejdet.  

Relateret indhold