DI Energi Analyser

Eksport af energiteknologi og -services 2023

Eksporten af energiteknologi og -service falder sammenlignet med sidste år. I 2023 blev der eksporteret for 109,6 mia. kr. af energiteknologi- og service, hvilket er et mindre fald på 2,2 pct. sammenlignet med 2022.

I 2023 var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 109,6 mia. kr., hvilket er lidt mindre end i 2022, hvor eksporten blev opgjort til 112,1 mia. kr.

Det er særligt inf lationen og høje kapitalomkostninger i 2023, der skønnes at have dæmpet efterspørgslen og bidraget til nedgangen i eksporten. Eksporten af energiteknologi udgjorde 9,6 pct. af den samlede danske vareeksport i 2023, hvilket er en tilbagegang sammenlignet med 2022 på 0,3 procentpoint. Fra 2022 til 2023 steg den samlede danske vareeksport med 1 pct. fra 928 mia. kr. til 936 mia. kr.

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold