Arrangement

Energipolitisk Konference

Folketingets åbning nærmer sig – og det samme gør Energipolitiske Konference den 5. oktober i Industriens Hus. I år stiller vi skarpt på den grønne omstilling i en krisetid. Klimakrisen, energikrisen og forsyningskrisen kan mærkes alle steder, og derfor beder vi om virksomhedernes og politikernes svar på, hvordan vi håndterer dem.

Et væsentligt svar er, at vejen ud af kriserne går gennem øget fart på den grønne omstilling. Men hvordan fastholder og styrker vi det grønne paradigmeskifte – kræver det et nyt syn på virksomhedernes forretningsmodel – samt på energi- og erhvervspolitikken?

Vi ser på den forretningsmæssige nødvendighed og potentiale af grøn produktion med energibesparelser og nye grønne teknologier og produkter samt grøn energiforsyning som forudsætninger for at være en del af fremtidens erhvervsliv.

Vi hører om, hvad Folketingets partier forestiller sig at levere på grøn omstilling og i en krisetid i form af rettidig implementering af de politiske mål i Danmark kan Mere II om at gøre os energiuafhængige, samtidig med at vi sikrer en grøn erhvervs- og eksportsucces?

Vi ses i Industriens Hus i Folketingets åbningsuge.