Camilla Bruun
21.11.23 DI Energi Nyheder

IEA præsenterede World Energy Outlook 2023 i Industriens Hus

Det Internationale Energiagentur (IEA) præsenterede World Energy Outlook 2023 den 21. november hos DI Energi i Industriens Hus i København. IEA’s Chief Energy Economist fremlagde rapporten og stillede skarpt på udfordringer i den globale energiforsyning.

Hvordan skal verdens ledere og virksomheder tackle presset på den globale energiforsyningssikkerhed i en tid med øget geopolitisk uro? Og hvad skal vi forvente af den kommende COP28 i Dubai? Det italesatte IEA’s Cheif Energy Economist, Tim Gould, da han præsenterede World Energy Outlook 2023 i Industriens Hus i København.

Rapporten indeholder den nyeste data og analyser indenfor energi og klima, der ligger til grund for samfundsbeslutninger om energi verden over. Hertil sagde Tim Gould:

”Verden står stadig over for en aktiv sårbarhed, hvad angår energisikkerhed, men har også flere værktøjer end nogensinde til at ændre udsigterne for global energi. Emissionerne er sat til at ”peake” i 2025 under nutidige politiske handlinger, men temperaturerne vil fortsætte med at stige. Der findes dokumenterede politikker og teknologier til at holde døren til 1,5-grader-målet åbent,”

Tim Gould fortsætter:

"En omfattende energipakke til COP28 skal drive væksten i "ren" energi, støtte vækst- og udviklingsøkonomierne i overgangene og anerkende behovet for at reducere efterspørgslen efter fossile brændstoffer. Desuden er det første gang, at vi ser, at nutidige politiske handlinger er stærke nok til at generere ”peaks” for kul, olie og naturgas i dette årti; andelen af ​​fossile brændstoffer begynder at falde fra 80 procent i dag til 73 procent i 2030.”

Markant øgede investeringer i VE og EE i de kommende år

IEA og Tim Gould pegede derudover også på behovet for markant øgede investeringer i VE og EE i de kommende år, hvis vi skal fastholde ambitionen om 1,5 graders temperaturstigning, som Paris-aftalen lægger op til – og det er der en grund til. Herom siger Troels Ranis, Vicedirektør i Dansk Industri:

”Energikrisen i Europa har medvirket til at sætte mere skub i de grønne investeringer i vores del af verden, og de vokser også stærkt verden over. Men ikke nok. Selv med det ”peak” i de fossile udledninger, som IEA forventer, at vi passerer inden 2025, er der behov for markante og hurtige reduktioner i udledning af drivhusgasser. Mange af de teknologiske løsninger findes allerede, men der skal simpelthen mere skub i investeringerne – og den regulering, som er en forudsætning for, at det kan ske."

I forlængelse af præsentationen blev IEA’s analyse udfordret og sat i et dansk perspektiv i to paneldebatter med blandt andre Danfoss, Energinet, CIP, HOFOR og Nature Energy.

IEA

Det Internationale Energiagentur er en mellemstatslig organisation under OECD, der fungerer som energirådgiver for 30 medlemslande, herunder Danmark. Organisationen blev dannet i 1974 for at fremme forsyningssikkerhed af energi i medlemslandene samt udarbejde analyser om sikring af stabil, billig og ren energiforsyning.

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold