DI Fødevarer

Mærkning

DI Fødevarer hjælper medlemsvirksomhederne med sparring og fortolkning omkring reglerne for mærkning.

Som virksomhed kan det være svært at danne sig et overblik over fødevarelovgivningen generelt, og særligt når det gælder mærkning af fødevarer.

Derfor står DI Fødevarer til rådighed med sparring om konkrete problemstillinger og hjælp til fortolkning af regler. Vi har også en god kontakt til fødevaremyndighederne
og kan derfor tage en uformel snak om de udfordringer, som virksomhederne står overfor, og hvordan udfordringerne kan løses fra sag til sag.

DI Fødevarer er også aktiv i samarbejdet med Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen, hvor vi er høringsberettigede, og vi deltager aktivt i udvalg, kontaktfora,
arbejdsgrupper og møder i relation til lovgivning på fødevareområdet.
Her er vi din virksomheds stemme og din mulighed for at blive hørt.

Frederikke Thye Fester

Frederikke Thye Fester

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3035
  • Mobil +45 2447 6817
  • E-mail fret@di.dk

Relateret indhold