Webinar

En praktisk vejledning til due diligence

På dette webinar introducerer vi FN Global Compacts praktiske vejledning til FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. Vejledningen skal hjælpe handelsvirksomheder til at komme godt i gang med due diligence for overholdelse menneskerettigheder.

FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv er den internationale standard for, hvordan virksomheder kan arbejde med due diligence i praksis. Principperne udgør en overordnet global ramme for erhvervslivets ansvar for menneskerettigheder, og danner dermed et stærkt fundament for samarbejde på området indenfor og på tværs af landegrænser. 

UN Global Compacts vejledning til handelsvirksomheder giver et overblik over de skridt jeres virksomhed forventes at tage, for at have due diligence processer på plads, og leve op til jeres ansvar i overensstemmelse med FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

Vejledningen vil blive offentliggjort til efteråret 2023.

Seks skridt i en due diligence proces:

  1. Udarbejd en politik, der udtrykker virksomhedens forpligtelse til at respektere menneskerettigheder.
  2. Identificer de potentielle menneskerettighedsrisici forbundet med virksomhedens operationer, leverandørkæder, produkter og tjenester.
  3. Vurdér de faktiske og potentielle virkninger af virksomhedens operationer på menneskerettigheder med fokus på at identificere og prioritere de mest væsentlige risici og integrer resultaterne i virksomhedens beslutningsprocesser, herunder dens politikker, procedurer og strategier for at tage hånd om negative indvirkninger.
  4. Indsaml data på virksomhedens præstation i forhold til menneskerettigheder, herunder effektiviteten af dens politikker, processer og programmer, og justér derefter.
  5. Kommuniker virksomhedens menneskerettighedsforpligtelser, risici og præstationer til relevante interessenter, herunder medarbejdere, leverandører, kunder, investorer og den bredere offentlighed.
  6. Stil klagemekanismer til rådighed, og sørg for at sikre oprejsning til de mennesker, hvis rettigheder er blevet forulempet.

Tre webinarer

Dette webinar er det sidste i en serie af tre webinarer, der afholdes som en del af projektet ”Handelsvirksomhedernes due diligence”:

  1. På det første webinar giver vi en kort introduktion til, hvad due diligence er og hvorfor det er vigtigt for din virksomhed at komme i gang med due diligence-arbejdet. Du kan tilmelde dig webinaret her: Hvorfor skal jeres virksomhed arbejde med due diligence?

  2. På det andet webinar introducerer vi FN Global Compacts e-læringskursus: “Sådan fremtidssikrer man sin SMV”, som er designet til at hjælpe SMV’er med at adressere ovenstående udfordringer og komme godt i gang med deres bæredygtighedsrejse, ud fra en principbaseret tilgang. Du kan tilmelde dig webinaret her: Sådan fremtidssikrer du din SMV

  3. På det tredje webinar, vil vi give dig en introduktion til due diligence processer i overensstemmelse med FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. Webinaret vil tage afsæt i praktisk vejledning til handelsvirksomheder som UN Global Compact har udarbejdet.

Hvis ikke du har tilmeldt dig de to første webinarer, vil vi anbefale dig at gøre det.

Kort om projektet

”Handelsvirksomhedernes due diligence” er navnet på et étårig projekt fra DI Handel, DI og Global Compact Network Danmark, som Erhvervsstyrelsen har givet tilskud til. Det er projektets formål at hjælpe vores medlemmer med at påbegynde arbejdet med at integrere due diligence i deres politikker for at undgå krænkelser af menneskerettigheder samt negative miljømæssige indvirkninger.

Læs mere om projektet her! 

Oplægsholder

Karoline Kjærgaard Hansen

Network Manager, Reporting and SDG Impact, UN Global Compact Network Denmark

Oplægsholder

Lene Westergaard

Head of Programmes, Human Rights, D&I, Anti-Corruption, UN Global Compact Network Denmark

Oplægsholder

Astrid Jessen

Konsulent, DI Handel