Webinar

Sådan fremtidssikrer du din SMV

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) står over for særlige udfordringer, når de skal integrere de bæredygtighedsstrategier der er afgørende for virksomhedens langsigtede forretningssucces og modstandsdygtighed. Udfordringerne omfatter blandt andet konkurrenceudsathed, manglende ressourcer, incitamenter og ekspertise, ligesom mangel på standarder og klare retningslinjer for, hvad der udgør bæredygtighed på brancheniveau.

Med EU-Kommissionens direktivforslag om lovpligtig due diligence på miljø menneskerettighedsområdet, stilles der højere krav til, at virksomheder i fremtiden arbejder langt mere fokuseret og struktureret med dette.

Selvom direktivet ikke omfatter SMV’er, indgår disse virksomheder ofte som en afgørende del i forsyningskæden hos de største virksomheder. De store virksomheder vil derfor stille kravene fra direktivet videre i deres leverandørkæde – og dermed potentielt til SMV’erne.

Inden for bæredygtighed udgør due diligence en proces, som hjælper virksomhederne med at identificere, forebygge, afbøde og tage ansvar for faktiske og potentielle negative indvirkninger på mennesker og miljø i virksomhedens aktiviteter og værdikæde.

Drejer det sig blot om at være inden for skiven eller er der andre fordele ved at have styr på denne regulering? Mange SMV´er har større kunder som bliver underlagt denne lovgivning og som SMV skal I kunne dokumentere, at I har styr på due diligence med fokus på overholdelse af menneskerettigheder og miljøbelastningen. Derudover har danske virksomheder på dette område mulighed for at profilere sig mod udenlandske kunder, hvis de har styr på de to forhold. Så det er ikke blot at have styr på lovgivningen, men i lige så høj grad at kvalificere sig som en leverandør der har styr på eget penalhus.

På dette webinar introducerer vi FN Global Compacts e-læringskursus: “Sådan fremtidssikrer man sin SMV”, som er designet til at hjælpe SMV’er med at adressere ovenstående udfordringer og komme godt i gang med deres bæredygtighedsrejse, ud fra en principbaseret tilgang. Find e-læringskurset her: E-LEARNING COURSE

På webinaret introducerer vi, hvad det vil sige, at en virksomhed arbejder med due diligence-processer, som skal hjælpe med at identificere, forebygge, afbøde og tage ansvar for faktiske og potentielle negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø i virksomhedens aktiviteter. Kurset giver også et indblik i, hvordan man gennem seks praktiske trin kan integrere FN Global Compacts Ti Principper i virksomhedens strategi og aktiviteter allerede nu, selv med begrænset tid og ressourcer. 

Tre webinarer

Dette webinar er det første i en serie af tre webinarer, der afholdes som en del af projektet ”Handelsvirksomhedernes due diligence”:

1. På dette webinar giver vi dig en kort introduktion til, hvad due diligence er og hvorfor det er vigtigt for din virksomhed at komme i gang med due diligence-arbejdet. Hvorfor skal jeres virksomhed arbejde med due diligence?

2. På andet webinar giver vi dig en introduktion til UN Global Compacts e-læringskursus ”Sådan fremtidssikrer man sin SMV”. Du kan finde webinaret her: Sådan fremtidssikrer du din SMV

3. På det tredje webinar, vil vi give dig en introduktion til due diligence processer i overensstemmelse med FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. Webinaret vil tage afsæt i en praktisk vejledning til handelsvirksomheder som UN Global Compact har udarbejdet. Du kan finde webinaret her: En praktisk vejledning til due diligence

Kort om projektet

”Handelsvirksomhedernes due diligence” er navnet på et étårig projekt fra DI Handel, DI og Global Compact Network Danmark, som Erhvervsstyrelsen har givet tilskud til. Det er projektets formål at hjælpe vores medlemmer med at påbegynde arbejdet med at integrere due diligence i deres politikker for at undgå krænkelser af menneskerettigheder samt negative miljømæssige indvirkninger.

Læs mere om projektet her! 

Oplægsholder

Karoline Kjærgaard Hansen

Network Manager, Reporting and SDG Impact, UN Global Compact Network Denmark

Oplægsholder

Lene Westergaard

Head of Programmes, Human Rights, D&I, Anti-Corruption, UN Global Compact Network Denmark

Oplægsholder

Astrid Jessen

Konsulent, DI Handel