Den 01. juli 2021 træder en ny grænse i kraft for kontante betalinger.

23.06.21 DI Handel Nyheder

Ny grænse for kontante betalinger

01. juli 2021 træder en ny lov i kraft, som fastsætter at ingen erhvervsdrivende må modtage 20.000 kr. eller mere i kontanter i forbindelse med et salg.

Den 01. juli 2021 træder en ny grænse i kraft for kontante betalinger. Det betyder, at din virksomhed ikke må modtage 20.000 kr. eller mere i kontanter i forbindelse med et salg, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbydes forbundet. Din virksomhed må altså kun modtage 19.999 kr. kontant.

Tidligere var kontantloftet på 50.000 kr., men for at undgå hvidvask er dette beløb nu ændret af Folketinget. Overtræder en virksomhed kontantforbuddet, får denne som udgangspunkt en bøde på 25 pct. af det beløb, der er modtaget over 20.000 kr., dog mindst 10.000 kroner.

I DI har vi støttet, at beløbsgrænsen for kontanter bliver ændret fra 50.000 kr. til 20.000 kr. Det har vi gjort ud fra en samlet vurdering af, hvordan borgere og virksomheder kan benytte sig af kontantbetalinger, administrationen af disse koblet med risikoen forbundet med at håndtere kontanter samt risikoen for hvidvask.

Læs også: Kontantpligten i B2B-butikker afskaffes

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold