17.11.23 DI Handel Nyheder

Har din virksomhed Black Friday-tilbud? Få styr på reglerne her!

Lige om lidt slår mange af jer dørene op til Black Friday med mange gode tilbud. Men husk, at et tilbud skal være reelt, og at du ikke må hæve prisen på et produkt forud for Black Friday, alene for at få besparelsen på produktet til at se bedre ud, end den reelt er. Ved markedsføring af en prisnedsættelse skal du bl.a. oplyse den laveste pris, som en vare har kostet de seneste 30 dage.

Du må markedsføre korte Black-Friday-kampagner uden at afbryde normalprisperioden

Har din virksomhed Black Friday-tilbud, hvor du sammenligner tilbudsprisen med en tidligere pris? Så skal den pris, som du sammenligner tilbudsprisen med, være varens normalpris. Normalprisen er den laveste pris, du har anvendt for en vare i en periode på mindst 30 dage forud for prisnedsættelsen*, medmindre der er tale om varer, som hurtigt bliver forringet eller forældet**. Ved markedsføring af prisnedsættelsen skal du derfor oplyse den laveste pris en vare har kostet de seneste 30 dage. Dette gælder også, hvis du bruger udtryk, der indikerer en prisnedsættelse i din markedsføring, f.eks. ved brug af udsagnet ”Black Friday-priser”. Varen kan markedsføres med en nedsat pris i max 10 dage.

Dine Black Friday-tilbud kan have betydning for dine juletilbud

Indtil den 28. maj 2022 var det tilladt at markedsføre kortvarige kampagner af højst tre dages varighed uden at afbryde normalprisperioden på 30 dage. Det er ikke længere tilladt, efter at Forbrugerombudsmandens reviderede retningslinjer om prismarkedsføring trådte i kraft. De reviderede retningslinjer betyder bl.a., at du ved markedsføring af en vare med en tilbudspris på 400 kr. i et Black Friday tilbud i slutningen af november vil skulle oplyse denne Black-Friday pris som normalprisen, hvis samme produkt sættes på juletilbud i december.

Den 28. maj 2022

Den 28. maj 2022 trådte Forbrugerombudsmandens reviderede retningslinjer for prismarkedsføring i kraft som følge af en ændring om prisnedsættelser i prismærkningsbekendtgørelsen.

Her kan du læse mere om reglerne

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring: Nye retningslinjer for prismarkedsføring (forbrugerombudsmanden.dk).

Prismærkningsbekendtgørelsen

* Det følger af § 9 a, stk. 1, i prismærkningsbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 28. maj 2022, at enhver meddelelse om prisnedsættelser med sammenligning med egen tidligere pris skal angive varens normalpris. Som normalpris anses den laveste pris, som den erhvervsdrivende har anvendt for varen i en periode på mindst 30 dage forud for prisnedsættelsen.

** Det fremgår af § 9 a, stk. 2, at for varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, anses som normalpris den laveste pris, som den erhvervsdrivende har anvendt for varen i en periode på mindst 14 dage. Det kan fx være afskårne blomster eller fersk kød.

Desuden fremgår det af stk. 3, at hvor prisnedsættelsen i en sammenhængende markedsføringskampagne øges progressivt, anses normalprisen som den pris, der gjaldt før den første prisnedsættelse.

Bestemmelsen i § 9 a gennemfører den nye artikel 6a i direktiv 98/6/EF (prismærkningsdirektivet), som er indført ved direktiv 2019/2161 af 27. november 2019.

Relateret indhold