14.03.23 DI Handel Nyheder

EU’s forslag om PFAS forbud vil påvirke hele den europæiske industri – hvad kan I gøre?

EU’s forslag om restriktioner for PFAS vil kunne gøre en ende på brugen af mere end 10.000 potentielt skadelige flourstoffer. Virksomheder bør allerede nu undersøge deres produktioner for PFAS med henblik på alternativer. Der vil være virksomheder, der ikke kan forsætte deres produktion, som i dag.

Danmark, Sverige, Norge, Holland og Tyskland har fremsat et forslag i EU om forbud mod PFAS, som indebærer, at så mange produkter som muligt skal være fri for PFAS. Forslaget vil betyde et forbud mod anvendelsen af mere end 10.000 kemiske stoffer, der er omfattet af gruppen PFAS, medmindre de er specifikt undtaget. Ifølge forslaget vil der kun være få undtagelser eller en længere overgangsperiode for helt specifikke anvendelser i brancher, hvor der ikke er fundet alternativer.

PFAS

PFAS står for ”per- og polyfluoroforbindelser” og kaldes ofte ”evighedskemikalier” eller ”forever chemicals”. PFAS omfatter en stor gruppe syntetisk fremstillede flourstoffer og er årtier om at blive nedbrudt. I høje koncentrationer udgør stofferne en sundhedsskadelig risiko for mennesker, og man er bekymret for effekten af langsigtet eksponering. På trods heraf benyttes PFAS i mange virksomheder, og stoffernes tekniske egenskaber er på nuværende tidspunkt uundværlige for nogle produktioner. PFAS har fx været anvendt i overfladebehandling og imprægnering af tekstil, tæpper, maling samt i fødevareemballage. Siden 2020 har det dog være forbudt at tilsætte flourerende stoffer i pizzabakker og andre fødevarekontaktmaterialer af papir og pap i Danmark (Kilde: Miljøsstyrelsen)

Der vil være virksomheder, der baserer sig på at sælge produkter med PFAS, som ikke vil kunne foresætte deres forretning pga. manglende alternativer.

Hvad ved vi om restriktionerne i forslaget?

Hele EU’s industri vil blive omfattet af restriktionerne i forslaget, der indeholder et forbud mod at fremstille, importere, sælge og anvende PFAS. På nuværende tidspunkt er der foreslået to potentielle forbud i EU. Det ene er et generelt forbud, og det andet (og mest realistiske udspil) er også et generelt forbud med få og meget specifikke aktivitetsbaserede undtagelser. Undtagelserne omfatter produkter, der ud fra nogle særlige samfundshensyn ikke kan undværes, fx medicinske produkter til mennesker og dyr. For andre samfundsmæssige vigtige aktiviteter er der foreslået overgangsperioder på hhv. 6 og 12 år.

EU kommissionens vurdering er, at forbuddet vil kunne vedtages i 2025. Der vil være en overgangsperiode på 18 mdr. efter vedtagelsen med længere overgangsperioder for enkelte aktiviteter (med specifikke tidsbegrænsede undtagelser). Forbrugerprodukter med PFAS kommer med højst sandsynlighed til at blive total forbudt efter den 18 måneders overgangsperiode. 

Hvad kan I gøre nu?

1. Find ud af om I bruger PFAS i jeres forretning
Det kan være en svær og lang proces at navigere i den omfattende gruppe af kemiske stoffer. Når I undersøger, om jeres produktioner involverer PFAS, er det en god idé at bruge EU’s definition, som er præsenteret i forslaget.

2. Gå i dialog med jeres leverandører
Afklar med jeres leverandører, hvor I potentielt har PFAS indhold og undersøg alternativer. Spørg ind til, om der er organiske flour-forbindelser og find ud af på hvilket niveau, og hvad der er i.

3. Kontakt DI
Vores kollegaer i DI er i dialog med relevante myndigheder i Danmark og Bruxelles – en dialog, som ikke mindst bygger på information fra jer medlemmer om PFAS i jeres produktioner. Vi følger udviklingen tæt og vil holde jer medlemmer underrettet løbende.  

Webinar

Se eller gense webinaret: PFAS forbud på vej - hvad gør vi?

Relateret indhold