05.04.23 DI Handel Nyheder

Oplyser I tydeligt om vilkår for medlemskab af en kundeklub?

Tilbyder jeres virksomhed medlemskab af en kundeklub, som giver særlige fordele til medlemmerne? Så skal I tydeligt oplyse om vilkårene for at blive medlem af kundeklubben, fx hvis kunden skal betale med sine data, og hvis I laver personaliserede priser.

I skal huske markedsføringslovens vildledningsforbud, når I tilbyder medlemskab af en kundeklub.

Der er ikke specifikke regler, som regulerer kundeklubber. Det følger dog direkte af markedsføringsloven, at virksomheder ikke må anvende vildledende eller give urigtige oplysninger i deres markedsføring eller udelade oplysninger, der er væsentlige for forbrugeren. Oplysninger må heller ikke skjules eller præsenteres på en uhensigtsmæssig måde i markedsføringen.

Derfor skal I som virksomhed tydeligt oplyse, hvad et medlemskab i jeres kundeklub indebærer, inden aftalen bliver indgået.

Kræver medlemskabet betaling med data?

Et medlemskab i en virksomheds kundeklub betegnes ofte som gratis i den forstand, at medlemskabet ikke koster penge. Medlemskabet er dog ofte betinget af, at forbrugeren ”betaler” med sine data. Dette er en modydelse, som forbrugeren skal kende til. Derfor skal et sådan vilkår være tydeligt for forbrugeren. Det skal også være tydeligt, hvilke data I indhenter om kunden, og hvad disse bliver brugt til. Er dette ikke tydeligt for forbrugeren, kan det være en overtrædelse af markedsføringsloven og databeskyttelseslovgivningen.

Læs mere her.

Personaliserede priser

Hvis et medlemskab i jeres kundeklub er betinget af, at kunden giver adgang til sine data, og I anvender disse data til at lave personaliserede priser, skal I oplyse forbrugeren herom. Det følger af oplysningspligten i forbrugeraftaleloven.

Priser

Personaliserede priser er priser, der baserer sig på behandling af persondata om den enkelte kunde. Den oplyste pris på en vare er forskellig afhængigt af, hvilken kunde, der får præsenteret varen. Data om kunden kan anvendes til at vurdere, hvad kunden vil betale for en bestemt vare og hjælpe virksomheden til at sætte prisen derefter. 

Der er ikke tale om personaliserede priser, hvis prisen ændrer sig ud fra tidspunkt, efterspørgsel eller andre generiske oplysninger om kundeadfærd, da prisen for en given vare vil være ens for alle kunder.

Jeres virksomhed skal give alle væsentlige oplysninger i markedsføringen af en vare eller ydelse. En væsentlig oplysning er prisen på produktet, men det er også en væsentlig oplysning, om prisen er personaliseret eller ej. Er prisen på produktet personaliseret, skal det tydeligt oplyses i tilknytning til prisen, ellers kan det være en vildledende udeladelse. Det kan straffes med bøde, hvis din virksomhed bruger personaliserede priser uden at oplyse tydeligt om det.  

Hvad siger loven?

Ifølge markedsføringslovens § 6 må virksomheder ikke udelade eller skjule væsentlige oplysninger i markedsføringen eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

For at § 6 er overtrådt, skal markedsføringen være egnet til et påvirke forbrugerens økonomiske adfærd. Det fremgår af markedsføringslovens § 8.

Hvis prisen på en vare eller tjenesteydelse er personaliseret på grundlag af automatiseret beslutningstagning, skal virksomheden på en klar og forståelig måde give forbrugeren oplysning herom inden der indgås en aftale. Det følger af forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 8.

Både overtrædelse af forbud mod vildledning efter markedsføringsloven og oplysningspligten efter forbrugeraftaleloven kan straffes med bøde.

Relateret indhold