19.02.24 DI Handel Nyheder

Har du styr på forbrugernes fortrydelsesret?

Forbrugerklagenævnet har behandlet en interessant sag om forbrugernes fortrydelsesret. Læs med og bliv klogere på forbrugernes fortrydelsesret, den 14-dages fortrydelsesfrist og hvilke krav, der stilles til forbrugerne, hvis de vil udnytte fortrydelsesretten.

Sælger din virksomhed varer til forbrugere? Så er det en fordel at kende til forbrugernes fortrydelsesret, hvordan den 14-dages fortrydelsesfrist beregnes og hvilke krav, der stilles til forbrugerne, hvis de vil udnytte fortrydelsesretten.

Kort om sagen

En forbruger havde købt tre kjoler i en netbutik til 1.217 kr. Pakken blev sendt via et fragtfirma til en pakkeshop til afhentning den 31. august. Forbrugeren hentede pakken den 1. september, men fortrød herefter købet og sendte pakken retur den 15. september. Ifølge forbrugeren var der vedlagt en standardfortrydelseserklæring i returpakken, men det bestred den erhvervsdrivende, som modtog pakken et par dage senere.

Husk beløbsgrænsen

Forbrugerklagenævnet behandler som udgangspunkt klager over alle varer og ydelser, når en række betingelser er opfyldt, bl.a. at prisen for varen eller ydelsen er mellem 1.110 – 100.000 kr. For tøj og sko er mindstebeløbet dog 720 kr.

Hvornår regnes den 14 dages fortrydelsesfrist fra?

Et spørgsmål i sagen var, om fortrydelsesfristen på 14 dage regnes fra det tidspunkt, hvor pakken er afleveret i en pakkeshop eller fra tidspunktet, hvor forbrugeren har hentet pakken.

Efter forbrugeraftalelovens § 19, stk. 2, nr. 2, løber forbrugerens fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor forbrugeren får varen i fysisk besiddelse. Det tidspunkt indtræder først, når forbrugeren henter pakken og ikke når pakken blot er tilgængelig i pakkeshoppen. Den 14-dages fortrydelsesfrist løb derfor fra 1. september, hvor forbrugeren hentede pakken.

Hvornår har forbrugeren udnyttet sin fortrydelsesret?

Forbrugeren oplyste, at denne havde vedlagt en standardfortrydelseserklæring i returpakken, som forbrugeren sendte til den erhvervsdrivende den 15. september uden at give den erhvervsdrivende yderligere besked om, at forbrugeren ønskede at fortryde købet.

Ifølge forbrugeraftalelovens § 20, stk. 1, skal forbrugeren inden udløbet af fortrydelsesfristen afgive en utvetydig erklæring til den erhvervsdrivende om, at forbrugeren ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, f.eks. via mail eller ved at benytte den standardfortrydelsesformular, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Forbrugeren skal bevise, at denne har udnyttet sin fortrydelsesret inden fristens udløb, og den erhvervsdrivende gjorde gældende, at forbrugeren ikke havde udnyttet sin fortrydelsesret rettidigt.

Nævnet vurderede, at det var tilstrækkeligt, hvis forbrugeren vedlagde en standardfortrydelseserklæring i returpakken og sendte pakken afsted til den erhvervsdrivende inden udløbet af fortrydelsesfristen. Nævnet fandt det dog ikke godtgjort, at forbrugeren havde vedlagt en standardfortrydelseserklæring i returpakken og vurderede derfor, at forbrugeren ikke havde opfyldt formkravene til udøvelse af fortrydelsesretten, hvorfor forbrugeren dermed ikke havde krav på at fortryde købe og få købesummen retur.

Relateret indhold