19.03.24 DI Handel Nyheder

Tilbyder din virksomhed rente- og omkostningsfrie kreditter til forbrugere?

Så kan nye regler betyde, at din virksomhed skal have tilladelse som forbrugslånsvirksomhed fra Finanstilsynet.

Den 1. juli 2023 blev anvendelsesområdet i kreditaftaleloven og lov om forbrugslånsvirksomhed udvidet til også at omfatte rente- og omkostningsfrie kreditter. Udvidelsen betyder, at flere virksomheder skal have tilladelse som forbrugslånsvirksomhed af Finanstilsynet. 

Ændringerne betyder, at din virksomhed skal have tilladelse som forbrugslånsvirksomhed, hvis:

  • Du 1) indgår aftaler om køb af varer/tjenesteydelser med forbrugeren og 2) accepterer, at denne rente- og omkostningsfrit betaler for varen/tjenesteydelsen på et tidspunkt, der er senere end 90 dage efter leveringstidspunktet.

Din virksomhed skal derimod ikke have tilladelse fra Finanstilsynet, hvis:

  • Du 1) indgår aftaler om køb af varer/tjenesteydelser med forbrugeren og 2) accepterer, at denne rente- og omkostningsfrit betaler for varen/tjenesteydelsen på et tidspunkt, som 3) ikke er senere end 90 dage efter leveringstidspunktet, og 4) hvor det ikke er en tredjepart, der yder kreditten til forbrugeren.

Hvad skal du gøre, hvis din virksomhed er omfattet af de nye regler?

Så skulle du allerede fra den 1. juli 2023 have tilladelse som forbrugslånsvirksomhed fra Finanstilsynet. Hvis din virksomhed ydede rente- og omkostningsfrie kreditter inden 1. juli 2023, skal du blot sørge for at søge om tilladelse senest den 31. december 2023. Når du har søgt om tilladelse, kan din virksomhed fortsætte med at yde rente- og omkostningsfrie kreditter, indtil Finanstilsynet har afgjort, om du får tilladelse. Yder din virksomhed forbrugslån uden tilladelse - og ikke i øvrigt er undtaget fra denne lovgivning – så kan I blive straffet med bøde eller fængsel.

Læs mere om de nye regler hos Finanstilsynet: Flere virksomheder skal nu have tilladelse som forbrugslånsvirksomhed (finanstilsynet.dk).

Relateret indhold