DI Handel

Prismarkedsføring

Prismarkedsføring er, når I markedsfører priserne på jeres varer. Markedsføringen kan være en tilbudskampagne, fødselsdagstilbud, før- og nupriser på jeres varer, Black Friday tilbud mv. I skal give korrekte prisoplysninger til jeres kunder, da prisen er en væsentlig oplysning, når forbrugerne skal sammenligne produkter og beslutter at købe et bestemt produkt.

Besparelsesudsagn og tilbudspriser skal være korrekte og præcise!

Når I markedsfører tilbud og produkter med besparelsesudsagn, skal I sørge for ikke at vildlede forbrugerne.

Når I markedsfører tilbud og produkter med besparelsesudsagn, skal I sørge for ikke at vildlede forbrugerne.

Sammenligner I nuværende tilbudspriser med jeres egne tidligere priser (normalpris/førpris), skal I kunne dokumentere, at varen faktisk har været til salg til den førpris, I oplyser. Prismærkningsbekendtgørelsens § 9 a fastsætter, hvilken normalpris I skal oplyse ved markedsføring af prisnedsættelser. Efter bestemmelsen skal I oplyse den laveste pris, varen har kostet de seneste 30 dage forud for prisnedsættelsen. Denne regel gælder også, hvis I bruger besparelsesudsagn, der indikerer en prisnedsættelse, f.eks. "månedens pris” eller ”fødselsdagspris”.

Udover at overholde prismærkningsbekendtgørelsen, skal I også overholde markedsføringsloven, der indeholder et forbud med vildledning (§§ 5 og 6). Dette gælder, uanset hvor I markedsfører priserne. Vildledning kan f.eks. relatere sig til prisen, den måde prisen beregnes på eller en særlig prismæssig fordel (§ 5, stk. 2, nr. 5).

Forbrugerombudsmanden har offentliggjort retningslinjer for prismarkedsføring, hvori det er præciseret, at markedsføring af før- og nupriser ikke er vildledende, hvis:

  • ”Førprisen” har været gældende i en længere periode, umiddelbart inden prisen på varen blev sat ned. 30 sammenhængende dage vil være "en længere periode" , og
  • ”Nuprisen” markedsføres som et tilbud i en kort periode, hvilket som udgangspunkt er 10 dage. Tilbudsperioden kan vare længere end 10 dage, hvis I i starten af tilbudsperioden gør opmærksom på varigheden, men tilbudsperioden kan aldrig vare længere end halvdelen af den periode, hvor normalprisen har være gældende.

Der er undtagelser til reglerne for før- og nupriser for:

  • varer, som forældes eller forringes hurtigt (f.eks. ferske fødevarer, drikkevarer med korte udløbsfrister og afskårne blomster),
  • introduktions- og åbningstilbud, samt
  • mængderabatter og kombinationstilbud/pakkepriser.

I kan læse meget mere i retningslinjerne og i vores Guide til prissammenligning og brug af salgsfremmende udtryk. Vi kan også anbefale jer at læse Forbrugerombudsmandens svar på ofte stillede spørgsmål om prismarkedsføring (findes i bunden af linket).

 

Indregn alle uundgåelige omkostninger!

Jeres priser til forbrugere skal altid oplyses inklusiv moms og andre uundgåelige gebyrer første gang, forbrugere får prisen oplyst og i alle efterfølgende trin af købet (§ 6, stk. 2 i markedsføringsloven). Det gælder uanset, hvor prisen markedsføres, f.eks. i en fysisk butik, online, i en tilbudsavis m.v., når prisen er til forbrugere.

Markedsfører I jer både til forbrugere og virksomheder, kan I oplyse prisen uden moms, hvis prisen med moms oplyses samme sted og lige så tydeligt.

Hvis prisen ikke kan beregnes på forhånd, skal I oplyse, hvordan prisen bliver beregnet, f.eks. hvis leveringsomkostningerne først kan beregnet senere i købsprocessen (§ 6, stk. 3). Oplysningen skal fremgå tydeligt og i umiddelbar forbindelse med prisen og alle de steder, hvor prisen fremgår i markedsføringen.

Læs mere i Forbrugerombudsmandens kvikguide ”Priser med eller uden moms”.

Overhold tidsbegrænsede tilbud!

Markedsfører I et tilbud som tidsbegrænset, f.eks. ved brug af et ur som tæller ned eller udsagn som ”skynd dig – tilbuddet gælder kun de næste tre dage” eller ”kun på fredag”?

Så vil det kunne være vildledende, hvis tilbuddet gælder i længere tid, end angivet i markedsføringen, f.eks. hvis uret nulstilles og herefter starter forfra (§ 5 og pkt. 7 i bilag 1 til markedsføringsloven). Forbrugere må ikke blive vildledt til at tro, at et tilbud udløber, så de skal skynde sig at købe produktet til tilbudsprisen, hvis tilbuddet reelt bliver forlænget løbende.

Retsgrundlag

Prismarkedsføring er reguleret af regler i prismærkningsbekendtgørelsen og markedsføringsloven.

I prismærkningsbekendtgørelsen fastsætter § 9 a reglerne for prisnedsættelse på varer. Find bestemmelsen her: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer (retsinformation.dk)

I markedsføringsloven er §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8 relevante. Der stilles også krav om, at I kan dokumentere førpriser. Det følger af § 13.

Bilag 1 til markedsføringsloven indeholder en liste over specifikke former for handelspraksis, som altid anses for vildledende eller aggressive.

Det fremgår af punkt 7 i bilag 1 til markedsføringsloven, at det er vildledende handelspraksis, hvis ” [d]et angives i modstrid med sandheden, at produktet kun vil være tilgængeligt i meget begrænset tid, eller at det kun vil være tilgængeligt på visse betingelser i meget begrænset tid, for at fremkalde en umiddelbar afgørelse og fratage forbrugerne tilstrækkelig mulighed for eller tid til at træffe en informeret beslutning”.

Overtrædelse af markedsføringslovens §§ 5, 6 og 9 (§ 9 henviser til bilag 1 i markedsføringsloven), kan straffes med bøde.

Find bestemmelserne og bilag 1 til markedsføringsloven her: Markedsføringsloven (retsinformation.dk)

Hvem fører tilsyn med markedsføringsloven?

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Derfor er det Forbrugerombudsmanden, der vurderer, om jeres prismarkedsføring er reel.

Forbrugerombudsmanden kan tage sager op af egen drift eller på baggrund af klager. Hvis Forbrugerombudsmanden konstaterer, at reglerne bliver overtrådt, har Forbrugerombudsmanden forskellige sanktionsmuligheder. Forbrugerombudsmanden kan i mindre grove tilfælde beslutte at give virksomheden en advarsel (også kaldet en ”indskærpelse”). Ved grove eller gentagne overtrædelser af reglerne, kan Forbrugerombudsmanden beslutte at politianmelde virksomheden med henblik på, at der rejses tiltale over for virksomheden for overtrædelsen. I så fald vil virksomheden kunne ende med at blive idømt en bøde.

Forbrugerombudsmanden orienterer offentligheden om sager, som er behandlet af Forbrugerombudsmanden, anklagemyndigheden eller domstolene, og som er af almen interesse eller af betydning for forståelsen af bestemmelserne i den lovgivning, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med. Sagerne bliver offentliggjort som pressemeddelelser og kan læses på Forbrugerombudsmandens hjemmeside. Læs mere om Forbrugerombudsmanden og deres arbejde på deres hjemmeside her.

Vores to jurister, Astrid og Marie, har begge arbejdet hos Forbrugerombudsmanden og er klar til at svare på spørgsmål om markedsføringsloven.

Gode råd

  • Sørg for, at jeres prissammenligninger er korrekte og præcise! Hvis I sammenligner en nedsat pris på et produkt (tilbudspris) med en tidligere pris (normalpris/førpris), skal sammenligningen være reel, og det skal I kunne dokumentere. Tilbudsprisen må ikke se mere attraktiv ud, end den reelt er.

  • Husk at indregne alle uundgåelige omkostninger i prisen og angiv tydeligt sammen med prisen, hvis prisen pålægges ekstraomkostninger, som ikke kan indregnes fra start. Hvis den markedsførte pris ikke er den endelige pris, skal Forbrugerne vide dette fra det øjeblik, de ser prisen første gang.

  • Overhold tidsbegrænsede tilbud! Markedsfører I et tilbud som tidsbegrænset, f.eks. ”udsalg til fredag”, ”kun i dag” eller lign., må prisen som udgangspunkt kun være nedsat i denne periode og skal herefter tilbage til normalprisen.
Astrid Jessen

Astrid Jessen

Konsulent

Marie Asmussen

Marie Asmussen

Chefkonsulent

Relateret indhold