DI Life Science

Mød O₂matic og deres iltrobot der effektiviserer iltbehandling og øger patientsikkerheden

10.000. Så mange planlagte indlæggelser er der om året, hvor KOL er hovedårsag. Dertil kommer alle de uplanlagte indlæggelser, hvor patienterne bl.a. får iltbehandling. Men hvad hvis vi kunne undgå bare nogle af de dage og give behandlingen derhjemme. Endda mere patientsikkert? Mød O₂matic , der er godt på vej i den retning.

Foto: O₂matic

Arbejdet med automatisering af iltbehandling startede i 2010 med en undren over, at iltbehandlingen foregik overraskende ukontrolleret og manuelt. Også lægerne på lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital undrede sig.

Covid-19 satte dog for alvor skub i udbredelsen, da behovet pludselig blev meget akut – i hele landet. Iltapparatet bliver nemlig som udgangspunkt brugt på de medicinske afdelinger for at stabilisere patienterne, så de ikke havner på intensiv. Foruden fordelen ved at spare en masse tid, hvor sygeplejerskerne normalt skal ind og regulere manuelt på iltapparatet, rammer det automatiserede apparat det rigtige iltniveau hos patienterne markant bedre end hvis sundhedspersonalet selv skal justere manuelt. Det er altså både arbejdskraftbesparende, mere patientsikkert, mindsker smitterisikoen for personalet og er mere effektivt som behandling.

Patientsikker iltbehandling i eget hjem kan mindske genindlæggelser

Næste skridt i digitaliseringsrejsen er behandling i eget hjem, så patienten kan undgå indlæggelser – eller forkorte dagene på hospitalet – og være i egne trygge rammer.

For patienter med eksempelvis KOL giver det en stor tryghed med digitaliseringen, da følelsen af ikke at kunne trække vejret, betyder at de ringer til hospitalet og beder om hjælp. De mange kontakter til hospitalet skulle gerne kunne undgås i fremtiden, for digitaliseringen af iltbehandlingen fortæller patienten, hvor længe der skal tilknyttes ilt, og hvor ofte der er behov for at måle iltniveauet, hvilket varierer fra person til person, og også fra dag til dag.

Foto: O₂matic
For meget ilt er farligt. Det virker kontraintuitivt, og selvom det er noget man ved gør sig gældende for KOL- patienter, er det relativ ny viden ved øvrige patientgrupper, hvor man hidtil kun har arbejdet med iltbehandling for at undgå for lidt ilt. Med den viden in mente, er digitalisering og automatisering af iltbehandling den helt rigtige vej at gå. Okan Görgen. CEO hos O₂matic

Vaner er svære at bryde

Med O₂matic s apparater skaleret til alle landets regioner, har virksomheden allerede nået en vigtig milepæl, som de fleste teknologivirksomheder bokser med i mange år. Til spørgsmålet om, hvordan det er lykkedes dem – og hvordan deres apparat til behandling i eget hjem nu skal ud at leve, er svaret:

Det har bestemt ikke været nemt at få alle regioner med ombord. Det skyldes både, at det er en vanskelig opgave at overbevise sundhedspersoner om teknologien, når de ikke selv har været en del af selve udviklingen. Den klassiske ’not invented here’ tilgang kan være svær at bryde igennemmen det handler i høj grad også om at ændre arbejdsvaner og processer, som er indarbejdet efter mange år,” fortæller Okan Görgen, CEO hos O₂matic .

Implementering er altså også en hæmsko, da det kan være noget af en omvæltning at ændre markant ved vaner og arbejdsgange, selvom det kan frigive en masse tid.

Foto: O₂matic

Sygeplejerskernes tid kan bruges meget klogere end til at skulle justere ilt manuelt og tjekke op på patienterne mange gange i løbet af en dag. Især i en tid, hvor mangel på arbejdskraft er et af sundhedsvæsenets største udfordringer,” siger Okan Görgen, CEO hos O₂matic.

Kort om

O₂matic  automatiserer iltbehandling til patienter med luftvejssygdomme.

Virksomheden startede i 2010 med en undren over, at iltbehandling på hospitalerne foregik manuelt og forholdsvis ukontrolleret, hvilket førte til en prototype af et automatiseret iltapparat i 2013. I 2019 blev produktet CE-mærket og har siden fundet vej til hospitaler i både Danmark og resten af verden. I dag bruges de automatiserede apparater også til bronkoskopiundersøgelser, så man sparer en sygeplejerskes arbejdstid til operationerne. I 2021 lancerede O₂matic  deres iltapparat til behandling i eget hjem.

Du kan læse meget mere om O₂matic lige her.

Relateret indhold