DI Life Science

Mød Tunstall og frigiv sundhedspersonalets tid til kerneomsorg

500 gange tre minutters opkald svarende til 25 arbejdstimer – i døgnet. Så meget tid oplever Tunstall, at det er muligt at spare kommunernes sundhedspersonale for, når velfærdsteknologivirksomheden overtager opgaven med at svare på ældre borgeres nødkald. Timerne afhænger naturligvis af antal kald fra borgerne.

Foto: GettyImages

Det fortæller Tunstalls salgs- og markedsdirektør Anette Stjerne og fortsætter:

Vi kan være med til at frigøre en masse tid for sygeplejersker og sosu-assistenter til pleje og omsorg, når vi får opgaven med besvare borgernes opkald. Der er typisk en del fejlopkald, som vi kan tage os af, og mange ringer til os, hvis de er utrygge eller ensomme. Af samme grund kalder vi løsningen for tryghedskald.”

I en tid hvor mangel på sundhedspersonale er den største hovedpine for et presset sundhedsvæsen og i ældreplejen, er 25 arbejdstimer pr. døgn værd at tage med i ligningen. Samtidig giver Tunstalls forskellige teknologiske løsninger bedre mulighed for, at vores ældre kan blive længere i egne trygge og kendte rammer.

Det fortæller Tunstalls salgs- og markedsdirektør Anette Stjerne og fortsætter: ”Vi kan være med til at frigøre en masse tid for sygeplejersker og sosu-assistenter til pleje og omsorg, når vi får opgaven med besvare borgernes opkald. Der er typisk en del fejlopkald, som vi kan tage os af, og mange ringer til os, hvis de er utrygge eller ensomme. Af samme grund kalder vi løsningen for tryghedskald.” I en tid hvor mangel på sundhedspersonale er den største hovedpine for et presset sundhedsvæsen og i ældreplejen, er 25 arbejdstimer pr. døgn værd at tage med i ligningen. Samtidig giver Tunstalls forskellige teknologiske løsninger bedre mulighed for, at vores ældre kan blive længere i egne trygge og kendte rammer. Anette Stjerne, Salgs- og Markedsdirektør i Tunstall
Foto: Colourbox

Undgår 33% af indlæggelserne

Til spørgsmålet om hvor de største potentialer er i fremtiden, lyder svaret, at forebyggelse kommer til at få en endnu større betydning i det nære sundhedsvæsen.

Det er jo dyrt, når hospitalerne skal behandle en patient for lårbensbrud – både i operationsomkostninger og plejepersonale. Det har samtidig store konsekvenser for den enkeltes frihed og liv. Så hvis vi med eksempelvis digitale tilsyn kan undgå faldulykker og indlæggelser i en tredjedel af situationerne, har det stor betydning,” uddyber Anette Stjerne.

Tunstalls digitale tilsyn kan holde øje med borgere i eget hjem på distancen og reagere hurtigt, hvis det f.eks. viser sig, at borgeren er faldet ud af sengen. Samtidig kan systemet samle data sammen til at forebygge faldulykker. Men forebyggelse kan også handle om at undgå forværring af sygdom eller tidlig opsporing gennem digital helbredsmonitorering. 

98 forskellige fortolkninger og tilgange

Virksomheden har gode, veldokumenterede resultater at bringe til bordet i udbudsprocesser, men de oplever, at hver enkelt kommune eller region har hver deres fortolkning af eksempelvis GDPR-regler eller andre juridiske benspænd.

Det er en af de største frustrationer, når vi har et godt samarbejde med én eller flere kommuner, og vores løsninger har gode, dokumenterede resultater, at en tredje kommune så fortolker reglerne helt forskelligt, eller griber udbud helt omvendt an. Det ville være en stor hjælp for virksomhederne, at man fra centralt hold kunne blåstemple juraen i det, så hver enkelt kommune ikke skulle bruge ressourcer og tid på at lave deres egen fortolkning og benspænd. Anette Stjerne, Salgs- og Markedsdirektør i Tunstall

Kort om

Tunstall leverer digitale løsninger til ældreplejen og sundhedsvæsenet i både Danmark og resten af verden. 34 af Danmarks kommuner er fx koblet op på Tunstalls tryghedscentral, der tager sig af nødkald fra borgere i eget hjem. Virksomheden blev grundlagt i 1972 under navnet Jenka Electronics og blev i 2012 overtaget af britiske Tunstall Group.

Du kan læse mere om Tunstall lige her.

Relateret indhold