Foto: Skyfish

29.09.22 DI Life Science Nyheder

Bred politisk aftale om psykiatrien

En bred politisk aftale om psykiatrien er netop indgået, hvor alle politiske partier er med, med undtagelse af Moderaterne.

Aftalepartierne er enige om at sætte ind med en her-og-nu-kapacitetspakke til psykiatrien, som skal nedbringe stigende ventetider og bidrage til overholdelse af udrednings- og behandlings­rettighederne. Kapacitetspakken betyder, at der kan ansættes ca. 100 ekstra personer i psykiatrien med patientrettede funktioner. Derudover er aftalepartierne enige om prioriterede indsatser på de fem områder, som Sundhedsstyrelsen i deres faglige oplæg, vurderer at være mest hastende.

Fem prioriterede områder

  1. Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse
  2. Styrkede indsatser for mennesker med svære psykiske lidelser og her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri
  3. Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser
  4. Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer
  5. Bedre rammer for forskning i forebyggelse og behandling af psykiske lidelser

 

1 ud af 5 i den arbejdsdygtige alder rammes af stress, angst eller depression. Det har store konsekvenser for den enkeltes trivsel og livskvalitet, men også for samfundet pga. dårligere arbejdstilknytning og ikke mindst større omkostninger for sundhedsvæsenet – hvis ikke der sættes ind i tide. Med andre ord: Hellere forebygge end behandle. Derfor er vi glade for aftalens fokus på forebyggelse og tidlig indsats Peder Søgaard-Pedersen, Underdirektør

DI er med i partnerskabet 'Sammen om Mental Sundhed', der er med til at afstigmatisere psykisk sårbarhed og giver brugbare værktøjer til både medarbejdere og ledere, der styrker den mentale sundhed på arbejdspladsen. Der er afsat midler til det videre arbejde.

Læs hele aftalen her: Psykiatriaftale_2022_FinalVersion.pdf (sum.dk)

Asta Gad Jarlshøi
Skrevet af:

Asta Gad Jarlshøi

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold