Cerebriu
22.10.23 DI Life Science Nyheder

Mød Cerebriu, der gør patientrejsen kortere med kunstig klinisk intelligens

Lægernes tid er dyrebar. Om få år vil arbejdsbyrden være så stor, at det ikke længere er realistisk, at deres tid bliver brugt på samme måde, som den gør i dag. Derfor er der behov for at tænke i nye baner og udvikle innovative løsninger. Dem står Cerebriu heldigvis klar med: Virksomheden vil nemlig skabe verdenshistorie ved at integrere kunstig intelligens i MR-scannere.

Iværksættervirksomheder er ofte kendetegnet ved at bestå af medarbejdere med et drive ud over det sædvanlige. Her er Cerebriu bestemt ingen undtagelse. Virksomheden har til huse blandt ligesindede Health Tech virksomheder i det dynamiske kontorfællesskab Talent Garden Copenhagen på Refshaleøen. Kunstig intelligens er deres kerneprodukt – eller ’kunstig klinisk intelligens’, som Cerebriu ynder at kalde det:

”Det er en kombination af teknologi og menneskelig intelligens, der i virkeligheden simulerer noget, som et menneske kan gøre i en lignende situation. I dette tilfælde er det radiologer, hvor den kunstige kliniske intelligens fortolker radiologisk billedmateriale,” fortæller Robert Lauritzen, CEO hos Cerebriu.

Med den kunstige kliniske intelligens sparer man en stor mængde tid for både læger og patienter, og kvaliteten af lægernes arbejde forhøjes betydeligt.

Kunstig klinisk intelligens er yderst velegnet til at genkende mønstre og meget hurtigere end mennesker. Derfor kan man spore kritisk sygdom langt tidligere og i det hele taget også forkorte patientrejsen betydeligt, fordi man fjerner ventetiden og kan få svar direkte, frem for at skulle vente på en eller to radiologers fortolkning – som ofte kan vente dage, ja op til en uge Robert Lauritzen, CEO hos Cerebriu
Foto: Cerebriu

Kunstig intelligens er kommet på landkortet

AI har eksisteret længe, men de seneste år har tjenester som ChatGPT for alvor sat kunstig intelligens på dagsordenen og givet befolkningen et lille indblik i, hvordan denne type teknologi fungerer. Derfor håber Robert Lauritzen også, at den e nye tilgang og forståelse for brugen af AI kan være med til at skubbe på i forhold til adgangen til den type sundhedsdata, som virksomhederne har brug for, når de skal udvikle deres AI-modeller:

”Adgang til sundhedsdata er desværre stadig en udfordring. Vi har brug for rådata, der er mere detaljerede end registerdata. Den del er enormt kompliceret i Danmark, hvor vi er nødt til at bruge mange ressourcer på at håndtere de mange forskellige indgangsveje, databaser, IT-strukturer og lovgivning, der endda også varierer alt efter hvilken af de fem regioner, du skal samarbejde med,” fortæller Robert Lauritzen, CEO hos Cerebriu.

Hos Cerebriu håber man derfor på, at der på sigt kan blive oprettet en samlet tilgang, som gør det nemmere for virksomhederne at gennemskue præcis hvilke regulatoriske rammer, de er underlagt, når de skal afprøve løsninger, hvor kunstig intelligens indgår:

Lige nu indgår vi i mange forskellige AI-sandkasser, men det optimale ville helt klart være, hvis man oprettede én samlet sandkasse. Jeg forestiller mig også, at vi om 20 år har forskellige globale sandkasser samt en fælles indgang for de europæiske AI-agenturer, men der er vi desværre ikke endnu Robert Lauritzen, CEO hos Cerebriu

Brug for styrket konkurrencekraft i Danmark og EU

Når man kommer med banebrydende løsninger, er der behov for at kunne rykke hurtigt i et marked, hvor store virksomheder og lande som USA og Kina er dominerende. Det kan dog være svært at realisere i praksis, også selvom man som virksomhed står klar med banebrydende produkter, der kan gøre en forskel for patienter med kritiske sygdomme som kræft og Alzheimer.

”Lige nu er Cerebriu et sted, hvor vi går fra at være en mindre forsknings- og udviklingsvirksomhed til også at være en kommerciel virksomhed. Den overgang er svær, dels fordi vores samarbejdspartnere oftest er inden for forskningsverdenen, hvor deres første prioritet er at kunne bidrage med ny viden og publicere resultater. Det er en udfordring at komme over den grænse, hvor forskningen bliver kommercialiseret og rent faktisk bliver implementeret,” siger Robert Lauritzen, CEO hos Cerebriu, og fortsætter:

Der mangler en bæredygtig incitamentstruktur, hvor virksomhederne, innovationen og forskning går bedre hånd i hånd Robert Lauritzen, CEO hos Cerebriu

Virksomheden oplever også, at det kan være en udfordring, når der skal rejses finansiering, fordi adgangen til risikovillig kapital fra både offentlige finansieringspuljer, growth fonde og virksomheder er stærkt begrænset, fordi vækstpotentielle Health Tech virksomheder ikke står forrest i køen i et landskab, der traditionelt set har fokuseret på andre life science segmenter.

”Alt dette gør tilsammen, at vi potentielt kan miste momentum i et meget konkurrencepræget marked. Heldigvis har vi formået at rejse kapital på trods af de lidt hårde odds, så vi i dag står stærkt med flere værdifulde samarbejder,” afslutter Robert Lauritzen, CEO hos Cerebriu.

Kort om Cerebriu

Virksomheden blev etableret i 2018 med målet om at forenkle og automatisere radiologiske processer og forbedre effektiviteten af MR-scanninger ved hjælp af kunstig klinisk intelligens. I dag har Cerebriu 36 medarbejdere og har etableret samarbejder med både nationale og internationale hospitaler samt virksomheder.

Læs mere om Cerebriu her.

Relateret indhold