Sif Meincke & Apoteka
12.12.23 DI Life Science Nyheder

Debat: Moderniser apotekerne og aflast et presset sundhedsvæsen

Vi skal udnytte potentialet for digitale løsninger og modernisere apotekersektoren, så vi kan bruge de 50 millioner årlige besøg til bedre forebyggelse, skriver Martin Glesner, stifter af Apoteka og Peder Søgaard-Pedersen, underdirektør og chef for DI Life Science.

(Dette er et debatindlæg fra Altinget)

Forestil dig følgende: Du mangler receptpligtig medicin.

Du finder derfor din telefon frem, bestiller produktet online, hvor du kan vælge fra landets største medicinlagere, og får leveret produktet indenfor 24 timer – uden meromkostning – direkte til din hoveddør.

I samme ombæring får du – via et kort opkald – rådgivning i hvordan du bedst kommer i gang med medicinen, hvad du skal forvente og evt. hvordan den spiller sammen med dine øvrige præparater.

Du får dit præparat, og er samtidig bedst muligt forberedt på at få det bedste ud af din behandling. Måske får du en opfølgende besked, når det er tid til at trappe ud af medicinen eller opfølgning på eventuelle bivirkninger.

Du får en god og tryg behandling på kortest tid – i fremtidens apotekersektor.

Da Robusthedskommissionen for nyligt kom med sine anbefalinger, stod det klart, at ”digitalt og teknologisk først” bør være et bærende princip i fremtidens sundhedsvæsen.

Skal sundhedsvæsnets varme hænder fokusere på kerneopgaverne, samtidig med at danskerne oplever et smidigt digitalt tilbud, så skal nye teknologier involveres.

Denne udvikling er desværre gået ganske langsomt. Selvom der ikke mangler gode løsninger og muligheder, har den gammeldags regulering effektivt bundet digitaliseringens ”snørebånd” sammen – og dermed forhindret skalerbar udvikling. 

Udviklingen gik i stå i 2015

Et oplagt område er at modernisere apotekersektoren. En væsentlig, men ofte overset, brik i det danske sundhedssystem.

Hvert år besøger næsten 50 millioner et apotek i Danmark – det er over otte årlige besøg per dansker.

Langt de fleste af disse besøg relaterer sig til et forebyggende, lindrende eller et behandlende behov, men udmøntes oftest i en relativt transaktionel handling.  

Sidste gang der for alvor blev kigget på apotekersektoren i Danmark, var i 2015. Dengang blev der åbnet for øget konkurrence på apotekermarkedet, da to onlineapoteker fik bevilling i Danmark. 

Åbningen i 2015 sikrede mindre geografisk ulighed, større tilgængelighed i yderområderne, øget fleksibilitet for danskerne, og at online medicinsalg i mindre grad flyttede udenlands, hvor man har ringere myndighedskontrol.

Siden 2015 er der dog sket ganske lidt med den digitale udvikling af sektoren.

Når ikke i mål

Den positive nyhed er, at der er store muligheder for at forbedre sektoren.

Danmark kan indhente vores nabolande, hvis vi frigør potentialerne i dosispakkede lægemidler, online/telefoniske medicinkonsultationer, digital håndtering af lægemidler mellem kommuner og regioner, digital indsats mod overmedicinering og bedre tilgængelighed af lægemidler over hele landet.

Regeringen har et nyt lovforslag på vej, som skal justere i apotekerloven. Forslaget vil åbne døren yderligere på klem for nogle af de ovenstående potentialer, men vi er langt fra i mål.

Derfor opfordrer vi til, at regeringen nedsætter en arbejdsgruppe i forlængelse af efterårets politiske forhandling, med opdrag til at svare på, hvordan apotekerloven kan moderniseres markant.

Aflast et presset sundhedsvæsen

En modernisering bør konkret svare på, hvordan danskerne kan få et apotekertilbud med øget tilgængelighed af medicin og ensartet høj rådgivning i hele landet, øget pris- og produktkonkurrence, bedre sektorovergange og højere tryghed og kvalitet for danskerne.

Fremtidens apotekerregulering bør moderniseres, så for eksempel tilgængelighed defineres bredere end blot fysisk tilstedeværelse af et apotek, når danskerne er et af verdens mest digitale folkefærd.

Derudover kan strukturerede medicinkonsultationer forløse et kæmpe potentiale ved at forbedre sektorovergange, hvor alt for mange lander mellem to stole i dag.

Således kan onlineapoteker blandt andet overtage opfølgning og den tidlige screening i forbindelse medicingennemgang fra de privatpraktiserende læger og være rådgivere for plejehjemmenes ansatte, der skal håndtere – ofte kompleks – medicin i det daglige.

Det vil begrænse fejlindlæggelser og frigive ressourcer hos både de privatpraktiserende læger og på plejehjemmene – til glæde for både patienter og et presset sundhedsvæsen. 

Potentialet er stort. Onlineapotekerne er klar til at bidrage med erfaringer og forslag til løsningsmodeller.

 

Relateret indhold