Foto: Getty Images
09.05.23 DI Life Science Nyheder

Mød Pfizer: Den innovative partner i et bæredygtigt sundhedsvæsen

”Science will win” er mottoet hos Pfizer, hvor covid-19 for alvor satte skub i både motto, forretning og ikke mindst troen på, at vi i fællesskab kan overkomme svære samfunds- og sundhedsmæssige udfordringer. Det er især fællesskabet, der er centralt. For Pfizers ambition er at være partner i sundhedsvæsenet og tage stort ansvar i at løfte danskernes sundhed, så flere lever længere og bedre liv.

Vi bliver flere ældre og kronikere, og færre til at behandle og pleje den større gruppe i fremtiden. Demografien går med andre ord den forkerte vej. Det kræver, at vi allerede nu innoverer vores sundhedsvæsen, så det er bæredygtigt og fremtidssikret.

Mit mål er, at vi bidrager til et bæredygtigt sundhedsvæsen, hvor vi forebygger så meget som muligt. Og når folk bliver syge, så håber jeg, at vi kan bidrage til at de alligevel kan leve et aktivt liv og passe et arbejde, selvom de har en behandlingskrævende sygdom. Det er faktisk dét, der driver mig op af sengen hver morgen,” siger Lars Møller, administrerende direktør for Pfizer Danmark.

Forebyggelsesplan er nøglen til at knække kronikerkurven

Autoimmune sygdomme som eksempelvis leddegigt, forskellige kræftformer, migræne og hjerte-kar sygdomme er blot nogle af de store sygdomsområder, som Pfizer arbejder med.  Og derfor kan det umiddelbart virke kontraintuitivt, at virksomhedens vigtigste dagsorden er forebyggelse. Men det er det ikke, forsikrer Lars Møller:

"Det handler om, at vi skal bruge ressourcerne bedst muligt til gavn for flest muligt. Når vi forebygger og sikrer at så mange danskere som muligt kan leve aktivt, så frigør det ressourcer, der kan bruges på andre ting, for eksempel innovative behandlinger til sjældne sygdomme,” forklarer Pfizers administrerende direktør og fortsætter:

 

Forebyggelse foregår på mange niveauer – det handler selvfølgelig først og fremmest om at undgå at sygdom opstår, men også om at få opsporet sygdomme tidligere end i dag så man undgår forværring og kan modvirke udvikling af følgesygdomme. Det handler om at stoppe den negative spiral. Lars Møller, Administrerende Direktør for Pfizer Danmark

Derfor peger den administrerende direktør på nødvendigheden af at sætte mere systematisk ind på flere områder, for eksempel indenfor kroniske sygdomme.

Kræftplanerne er et fremragende eksempel på, at vi virkelig er lykkedes med at løfte et område. Den erfaring bør vi sætte i spil på andre sygdomsområder også,” fortæller administrerende direktør, Lars Møller.

 

Vacciner er en vigtig del af forebyggelse

Vacciner er ikke til at komme udenom, når temaet er forebyggelse. Vi skal heller ikke længere tilbage i hukommelsen end covid-19 pandemien for at mindes om vacciners store indflydelse på befolkningens sundhed. Hos Pfizer betragter de vacciner som en væsentlig del af en stærkere forebyggelsesindsats.

Jeg tror, at vi med fordel kan tænke bredere i vores vaccinationsindsats herhjemme, og det ser vi heldigvis også en anerkendelse af hos myndighederne. Jeg håber, at vi de kommende år vil se mere systematisk anvendelse af vacciner gennem hele livsforløbet til gavn for både den enkelte og samfundet,” siger Lars Møller.

Adgangen til sundhedsdata er strengt nødvendig

Man fornemmer hurtigt, at videnskab er en stor del af Pfizers DNA. Derfor betyder det også meget, at Danmark fortsat kan have et attraktivt akademisk forskningsmiljø, så der kan tiltrækkes kliniske forsøg til landet. Her spiller adgang til sundhedsdata også en vigtig rolle.

 

Vi ser ind i en fremtid, hvor de videnskabelige fremskridt betyder at vi vil få mere og mere medicin, der er skræddersyet til små grupper eller endda individer. Det udfordrer den klassiske måde at lave kliniske forsøg på, hvor man er afhængig af meget store patientpopulationer. Sundhedsdata kan hjælpe med at knække den nød, for man kan følge patienterne prospektivt og få et billede af lægemidlets effekt i den virkelige verden. Den slags data åbner også for, at man kan lave nye betalingsmodeller, hvor der for eksempel indgår risikodeling, så det offentlige kun betaler, når lægemidlet virker. Men det kræver hurtigere adgang til mere komplette og mere aktuelle data, og her har vi stadig forbedringspotentiale. Lars Møller, Administrerende Direktør hos Pfizer Danmark

Derfor er afslutningsbønnen til det politiske niveau at holde fokus på kontinuerlig forbedring af de danske sundhedsdata, og i særdeleshed på adgangen til dem for både klinikere og industrien.

 

Kort om Pfizer

Pfizer er en af verdens største forskningsbaserede lægemiddelvirksomheder. I 2022 hjalp virksomhedens brede portefølje af medicinske produkter 1,3 milliarder mennesker verden over med behandling af både sjældne diagnoser og kendte folkesygdomme. Pfizer har alene i 2022 investeret 11,4 mia. dollar i forskning på globalt plan, og har pt. 101 medicinske produkter under udvikling.

Læs mere om Pfizer her.

Relateret indhold