Enversion
21.08.23 DI Life Science Nyheder

Mød Enversion: Digitale løsninger skal gøre livet nemmere for både patienter og sundhedspersonale

Det danske sundhedsvæsen er verdensmestre i dokumentation, men meget af det bliver ikke brugt aktivt til at forbedre behandlingen for de tusindvis af mennesker, der hvert år er i kontakt med sundhedsvæsenet. Det vil Enversion lave om på - og de er allerede godt i gang.

Det hele startede med en undren – en undren over, om der mon ikke var en bedre måde at bruge dokumentationen (pro)aktivt på. Jacob Høy Berthelsen, stifter af Enversion, er uddannet fysioterapeut, og havde igennem sit arbejde lagt mærke til, at en stor del af hans arbejdstid i løbet af dagen gik med at registrere dokumentation om patienterne i stedet for at bruge tid sammen med dem. Han begyndte derfor at tænke over, om der ikke var en bedre måde at gøre tingene på:

Jeg fandt ud af, at informationerne sjældent blev brugt, selvom de var super relevante. Det fik mig til at overveje, hvordan vi kan styrke både diagnosticering, den tidlige opsporing og behandlingen gennem brug af de mange informationer,” fortæller Jacob Høy Berthelsen.

Siden virksomheden blev stiftet for 14 år siden, er der sket rigtig meget inden for den teknologiske udvikling. Både stærkere computere og algoritmer er kommet til, så i dag har virksomheden nu udviklet flere digitale produkter, der gør livet nemmere, for både dem der er syge, men i særlig grad også dem, der hjælper dem:

Vores fokus er primært på sundhedspersonalet, for når man gør deres arbejdsgange lettere og sikrer bedre kvalitet for dem, så følger det helt automatisk med, at det også er godt for patienterne Jacob Høy Berthelsen, stifter af Enversion

Behandling i eget hjem øger effektiviteten for både patienter og sundhedsvæsen

Et eksempel på hvordan sundhedsdata kan øge kvaliteten af behandlingsforløbet for patienter med kroniske sygdomme, er Enversions løsning ’Journl’.

’Journl’ forbinder patienter og klinikere igennem en app, hvor patienten selv kan registrere informationer og målinger – og dermed monitorere egen sygdom. Løsningen sikrer også, at patienterne nemt kan komme i kontakt med det rigtige personale, da hver patient også har en kontaktperson tilknyttet i appen. På den anden side sidder klinikeren med et langt bedre overblik over sine patienter, deres behandlingsforløb og sygdomsudvikling . Det gør blandt andet, at forberedelse til patientaftalerne og planlægning af behandlingen er blevet nemmere for personalet – og langt mere effektiv.

Vi hører ofte, at der mangler et fælles holdepunkt i patientforløbene, men det behøver ikke nødvendigvis være en sundhedsperson. Det kan sagtens være patienten selv. Vi bruger derfor patienten som ressource og flytter behandlingen tættere på hjemmet. De fleste vil nemlig gerne spille en aktiv rolle i eget patientforløb,” fortæller Henrik Løvig, CEO hos Enversion.

Foto: Enversion

Med teknologien kan vi gøre behandlingen mere differentieret, så de fysiske kontroller foretages, når de er relevante, frem for et standard kontrolbesøg hver tredje måned. Det skaber både fleksibilitet for patienterne og frigiver sundhedspersonalets tid, ligesom det giver øget kapacitet til patienter med ekstra eller særlige behov,” fortsætter Henrik Løvig.

På sigt skal appen også fungere som beslutningsstøtte for klinikere baseret på kunstig intelligens.

Fremtiden byder på skalering på tværs af sygdomsområder og sektorer

Indtil videre er det kun patienter med blødersygdom og kræft, der har gavn af løsningen, men fremtidsvisionen for Enversion er at udvide løsningen betydeligt:

Vi håber på, at kunne tilbyde appen i hele landet og til andre sygdomme og sektorer. Teknologien kan jo heldigvis bruges til stort set alle sygdomme, ligesom det vil styrke sammenhængen i patientforløbet, hvis vi får koblet både kommune og praktiserende læge på løsningen Henrik Løvig, CEO hos Enversion

Desværre er vejen dertil ikke helt lige til. Ligesom mange andre virksomheder, der udvikler sundheds- og velfærdsteknologi, oplever de store barrierer på vejen fra projektstadie til implementering og skalering. 

Projekterne stopper tit ved udgivelse af den afsluttende rapport eller den sidste forskningsartikel,” fortæller Jacob Høy Berthelsen, stifter af Enversion og uddyber:

Der mangler fokus på implementering og drift fra starten, for de forskellige puljer og fondsmidler rækker som udgangspunkt kun til udviklingsfasen, og så mangler der ressourcer til selve implementeringen, hvis resultaterne vel at mærke er gode.

Kortsigtet indkøbsmodel og begrænset adgang til sundhedsdata spænder ben 

Til spørgsmålet om hvilke konkrete barrierer, de har oplevet undervejs på vej mod implementering og skalering, er svaret:

De to største udfordringer er dels hele indkøbsmodellen i det offentlige og dels adgang til sundhedsdata. Hvis vi starter med det første: Regioner og kommuner arbejder med snævre, 1-årige budgetter, der ikke nødvendigvis efterlader plads til en god overgang fra innovationsprojekter til driftsløsninger. Nyudviklede teknologiske løsninger er som udgangspunkt dyrere i første omgang, men giver markant større udbytte på den længere bane i form af frigivelse af ressourcer og arbejdskraft samt bedre patientforløb,” siger Henrik Løvig, mens Jacob Høy Berthelsen supplerer:

Sundhedsdatadelen er også helt grundlæggende for at kunne lykkes. Danmark har et unikt set-up med utroligt store mængder data, fordi danskerne har tillid til systemet og digitalisering i øvrigt, men hvis ikke både forskere, klinikere og life science industrien har adgang til data, får vi hverken bedre behandling, flere muligheder for forebyggelse og opsporing eller tidligere og mere præcis diagnostik. Vi kan ganske enkelt ikke udnytte de mange muligheder, teknologien rummer, hvis ikke vi får én infrastruktur og indgang til både primær og sekundær brug Jacob Høy Berthelsen, stifter af Enversion

Kort om Enversion

Enversion er en IT-virksomhed, der specialiserer sig i innovation på sundhedsområdet via tekniske produkter og konsulentydelser. Virksomheden blev stiftet i 2009 og har et grundlæggende ønske om løse udfordringerne inden for sundhedsområdet ved hjælp af effektiv og målrettet brug af sundhedsdata.

Læs mere her

Relateret indhold