Thea Larsen, landedirektør i AbbVie.

AbbVie
05.02.24 DI Life Science Nyheder

Mød AbbVie, der vil bane vejen for hospital i egen stue

AbbVie opfordrer til nytænkning med begrebet ’afhospitalisering’. Og den tilgang kan meget vel rumme et betydeligt potentiale for at omdefinere offentlig-private partnerskaber i fremtidens sundhedsvæsen. Ifølge landedirektør hos AbbVie, Thea Larsen, er det en win-win-situation, hvor alle parter arbejder sammen om et fælles mål: At lette tilværelsen for patienterne.

Meget at vinde ved at flytte de rigtige patienter ud af hospitalet

Sundhedsvæsenet er i knæ, og det er ikke længere ny viden, at vi i fremtiden ser ind i massive udfordringer, hvor flere ældre og multisyge har behov for sundhedsydelser. Dertil er arbejdsstyrken svindende, og vi mærker allerede nu, hvordan rekrutteringsproblemer har indvirkning på behandling og kontaktniveau for den enkelte patient.

”Derfor er der behov for at tænke anderledes og gøre op med strukturer, der direkte eller indirekte modarbejder det gode patientforløb,” lyder det fra Thea Larsen, landechef i AbbVie.

For at tackle udfordringerne er det afgørende at mobilisere alle involverede parter i sundhedsvæsenet. Her mærker man tydeligt, at Thea Larsen har en dyb forståelse fra begge sider af ligningen med sin erfaring fra  stillinger i sygehusverdenen og i Lægemiddelstyrelsen, samt en uddannelse som farmaceut og humanbiolog med i bagagen, inden hun startede i AbbVie. Pharmavirksomheden er – måske af samme grund – optaget af, hvordan de som aktiv medspiller kan udvikle sundhedsvæsenet, så vi også i fremtiden har et velfungerende system med patienten i centrum.

Det offentlige system er ekstremt komplekst, og det er bygget op over en historisk lang periode. Selvom vi nu står i en situation, der er nødt til at være et vendepunkt, så er det også vigtigt at have forståelse for, at det ikke bare er en skude, man lige vender. Det kræver samarbejde og målrettede indsatser fra alle parter i kæden – både leverandører, politikere og sundhedsmedarbejdere Thea Larsen, landechef i AbbVie

Begrebet ’afhospitalisering’ opstod netop med det in mente. AbbVie ønsker at bidrage med ekspertise og know-how i udviklingen af et robust og bæredygtigt sundhedsvæsen.

Det er allerede velkendt, at behandling tættere på hjemmet har vist gode resultater, både hvad angår kvaliteten i behandlingen, patienttilfredshed og økonomi. Den viden arbejder virksomheden på at omsætte til reel handling, så mere behandling rykkes ud i det nære sundhedsvæsen – og til patientens eget hjem, når det kan lade sig gøre.  

”Mange patienter med kroniske lidelser har stor glæde af fleksibiliteten forbundet med at kunne få behandling derhjemme, så de fx undgår at bruge dage væk fra arbejdet for at tage på hospitalet. Bag hvert CPR-nummer er en unik patient, og det er netop den individuelle patient, der fortjener et tilrettelagt forløb, der er bedst egnet til vedkommendes behov. Og så kræver enhver hjemmebehandling, at patienterne er velbehandlede og i kontrol med egen sygdom,” siger Thea Larsen, landechef i AbbVie og fortsætter:

Det er bestemt ikke, fordi vi ønsker et patientfrit hospital. De mest syge kroniske patienter og dem med komplekse forløb skal naturligvis fortsat behandles på hospitalerne, men vi skal kunne allokere ressourcerne, så de udnyttes bedst muligt Thea Larsen, landechef i AbbVie

Strukturelle barrierer skal løses først

Til spørgsmålet om, hvad det vil kræve at rykke mere behandling ud af hospitalerne og tættere på patienterne, lyder svaret, at strukturelle barrierer skal løses som det første.

”Vi skal for det første håndtere problematikken omkring, hvem der har ansvaret, når behandlingen rykkes hjem. Når vi ønsker, at praktiserende speciallæger og almen praksis skal varetage mere behandling, så skal rammerne også være på plads med hensyn til økonomi og takster. Derudover er det også centralt at få løst, hvordan sygehusmedicin bliver distribueret i det nære sundhedsvæsen. Her burde medicinen rejse med patienten og ikke omvendt, som tilfældet alt for ofte er i dag,” siger Thea Larsen, landechef i AbbVie.

Mange lægemidler, særligt inden for kræftområdet, bliver aktuelt håndteret og udleveret på hospitalerne, men meget af den medicin vil i princippet kunne  håndteres af de lokale apoteker eller blive leveret hjem til patienten. Men så opstår problematikken med, at patienterne ikke får dækket udgifterne til behandlingen, som hvis den blev udleveret på hospitalet.

Patienter, der allerede er berettiget til at modtage behandling med et bestemt lægemiddel, bør ikke blive ramt økonomisk af at få udleveret medicinen tættere på hjemmet. Det skaber en ulige tilgang til sundhedsvæsenet, da nogle vil have økonomisk råderum til selvfinansiering, mens andre ikke har. Det er et eksempel på en strukturel barriere, der skal løses, hvis vi for alvor skal lykkes med afhospitalisering Thea Larsen, landechef i AbbVie

Landechefen  peger også på et behov for mere og bedre skalering og implementering af innovation på tværs af de fem regioner. Dét håber hun, at Sundhedsstrukturkommissionen blandt andet vil komme med løsninger på.

Læs mere om afhospitalisering her: Afhospitalisering

Kort om AbbVie

AbbVie er en biofarmaceutisk virksomhed, som på verdensplan beskæftiger 50.000 mennesker, der udvikler nye og innovative løsninger indenfor en række alvorlige sygdomme: Immunologi, neurologi, onkologi, virologi og øjensygdomme.

Se mere her.

Relateret indhold