Selvom vi i disse år ser store investeringer inden for især lægemiddelproduktion, kan vi ikke være sikre på, at Danmark også vil blive valgt til fremover. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

08.04.24 DI Life Science Nyheder

“Vi har brug for en ambitiøs life science-strategi – ellers falder Danmark bagud”

Den danske life science-industri er en kæmpe succeshistorie. Mere end 50.000 tusinde arbejdspladser i Danmark, over 175 mia. kr. i eksport og årsagen til, at den dansk økonomi ikke er i recession. Det kan og skal vi være både glade og stolte over.

(Indlægget er bragt i Børsen 26. marts 2024)

Den danske life science-industri er en kæmpe succeshistorie. Mere end 50.000 tusinde arbejdspladser i Danmark, over 175 mia. kr. i eksport og årsagen til, at den dansk økonomi ikke er i recession. Det kan og skal vi være både glade og stolte over.

Det er imidlertid ikke en succes, som vi kan tage for givet. En række andre lande investerer massivt i at styrke vilkårene for life science-industrien, hvilket øger risikoen for, at vilkårene i Danmark relativt forringes.

Vi skal i Danmark med andre ord kæmpe for at fastholde vores styrkeposition som førende life science-nation og for, at potentialet på mere end 370 mia. eksportkroner i 2030.

Derfor er det også vigtigt, at regeringen kommer med et ambitiøst udspil til en ny life science-strategi som opfølgning på den, der udløb ved årsskiftet. Life Science Rådet afleverede før jul en pakke med anbefalinger, der vil være et rigtig godt udgangspunkt for fortsat succes.

Attraktive vilkår

Selvom vi i disse år ser store investeringer inden for især lægemiddelproduktion, kan vi ikke være sikre på, at Danmark også vil blive valgt til fremover.

Særligt ikke når industriens investeringer i udvikling af fremtidens sundhedsløsninger i stigende grad lægges uden for Danmark og det øvrige Europa.

Der skal derfor være attraktive vilkår i Danmark og EU, når virksomhederne skal beslutte, hvor de vil investere i nye produktionsfaciliteter og forsknings- og udviklingsmiljøer.

Det handler både om investeringsvilkår som et permanent forskningsfradrag, men det handler i høj grad også om generelle rammevilkår, såsom infrastruktur, plads til at udvide de eksisterende tæt ved eksisterende life science-klynger, stærke vidensmiljøer og adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Og så handler det om, at Danmark er et attraktivt land at lancere nye produkter og løsninger i for både danske og udenlandske virksomheder.

Pakken med anbefalinger fra Life Science Rådet indeholder nogle konkrete anbefalinger om at styrke diplomatiet og eksporten. En styrkelse af sundhedsdiplomatiet og myndighedssamarbejdet kan lette danske virksomheders adgang til nye markeder.

Derudover skal vi fra dansk side arbejde hård for at sikre, at EU-reguleringen understøtter og ikke hæmmer udviklingen i den europæiske life science-industri. Hvis vi ikke har blik for Europas konkurrenceevne, vil vi meget hurtigt miste vores aktuelle styrkeposition til Kina og USA.

Life science-industrien i Danmark har flere styrkepositioner, på både lægemidler, medicinsk udstyr og sundheds-it. Det gælder ikke kun store virksomheder, men også startups og mindre virksomheder, der udvikler digitale og teknologiske løsninger, der f.eks. begrænser manuelle arbejdsprocesser, understøtter behandling i eget hjem og hjælper patienterne med at mestre egen sygdom. Sådanne løsninger er en vigtig del af svaret på de massive rekrutteringsudfordringer sundhedsvæsenet står over for de kommende år. Ikke bare i Danmark, men i det meste af verden.

Stærkt hjemmemarked

Derfor er det også vigtigt, at vi med en kommende life science-strategi skaber de nødvendige rammer for, at disse virksomheder kan få succes og bidrage med både efterspurgte løsninger og eksportkroner.

Det starter med, at de gode idéer fra f.eks. forskningen skal videreudvikles i virksomhederne til egentlige produkter og løsninger, der reelt bruges i det danske sundhedsvæsen. Et stærkt hjemmemarked er et afgørende afsæt for succes på eksportmarkederne.

Derfor er det også centralt, at Life Science Rådet har en ambition om, at offentligt-privat samarbejde om udvikling, test, implementering og skalering af arbejdskraftfrigørende sundhedsløsninger skal frigøre 10.000 årsværk i sundhedsvæsenet i 2030.

Det er en ambitiøs, men ikke en urealistisk ambition.

Vi har i Danmark en unik mulighed for på en og samme tid at få løst alvorlige udfordringer i vores sundhedsvæsen og samtidig løfte vores life science-industri til helt nye højder.

Det er vores store håb og ønske, at regeringen og Folketinget vil gøre anbefalingerne fra Life Science Rådet til konkret politik – og at sundhedsvæsenets aktører efterfølgende aktivt vil samarbejde om at få dem gjort til virkelighed.

Relateret indhold