29.10.21 DI Life Science Blog

Vi venter stadig på en sundhedsreform

Hvis vi vil have en sundere befolkning og et økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen i 2030, er vi nødt til at investere i bedre forebyggelse, innovative behandlinger og et mere digitalt sundhedsvæsen.

Onsdag lancerede regeringen sit udspil ’Tættere på II – sundhed, uddannelse og lokal udvikling’. Udspillet skal skabe mere nærhed til læge, ungdomsuddannelse og adgang til hurtigere internet i hele landet, samt etablere 20 nærhospitaler udenfor de større byer.

Mere nærhed til egen læge og nærhospitaler, der kan foretage ukomplicerede behandlinger, såsom opfølgning med patienter med kroniske lidelser eller ukompliceret diagnostik, kan være med til at aflaste hospitalerne og spare borgere udenfor storbyerne for en del besvær.

Men regeringens udspil er først og fremmest et nærhedsudspil. Det forholder sig ikke til de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor. Antallet af patienter med kroniske lidelser er steget med knap 25 pct. de sidste 10 år, og i dag lever 4 ud af 10 danskere med mere end én kronisk lidelse. Det er desværre en udvikling, som vil fortsætte i takt med, at befolkningen bliver ældre. I 2030 forventes der at være 150.000 flere +80 årige borgere, hvoraf mange vil have behov for behandling af kroniske lidelser.

Over de sidste 20 år er de samlede offentlige udgifter til sundhedsvæsenet steget med knap 50 pct., hvoraf hovedparten går til behandling af kroniske lidelser. I samme periode er den samlede beskæftigelse i sundhedsvæsenet steget med 18.000. Til sammenligning er de samlede offentlige udgifter ”kun” steget med 15 pct., mens beskæftigelsen inden for andre offentlige serviceområder enten er uændret eller faldet, i samme periode. Det kan ikke fortsætte.

Hvis vi vil have en sundere befolkning og et økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen i 2030, er vi nødt til at investere i bedre forebyggelse, innovative behandlinger og et mere digitalt sundhedsvæsen.

I september offentliggjorde vi vores eget sundhedsudspil, hvor vi opfordrer til at sundhed kommer med i næste del af regeringens tiårige reformprogram ”Danmark kan mere”. Fordi der er brug for en langsigtet plan for sundhed i Danmark, der udvikler sundhedsvæsenet fra behandlende sygdomsvæsen til forebyggende sundhedsvæsen.

Det er ikke en udfordring som sundhedsvæsenet kan løse alene. Den skal løses i tæt offentlig-privat samarbejde. Det er ikke mindst på grund af samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og life science industrien, at Danmark er kommet sikkert igennem coronapandemien. De gode erfaringer skal vi selvfølgelig bygge videre på.

Vi risikerer desværre, at den politiske appetit på reform af sundhedsvæsenet forsvinder, når de politiske forhandlinger om regeringens seneste nærhedsudspil er færdigforhandlet.

Sammen med vores medlemmer og samarbejdspartnere vil DI forsat kæmpe for en langsigtet reform af sundhedsvæsenet, der er med til sikre flere sunde leveår til danskerne.

Venlige hilsner

Peder Søgaard-Pedersen

Chef for DI Life Science
Mobil: 21286755
Mail: PESO@di.dk

 

             linkedin - v5.png

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold