10.04.24 DI Produktion Nyheder

Ny forordning om produktsikkerhed: Hvad betyder det for produktionsvirksomheder?

Til december træder den nye forordning om produktsikkerhed (GPSR) i kraft. For produktionsvirksomheder betyder det en række nye forpligtelser.

Fra 13. december 2024 skal produkter leve op til en ny EU-forordning om produktsikkerhed, hvilket betyder, at virksomheder, der opererer inden for produktionssektoren får en række nye forpligtelser.

Fabrikanter har som hidtil ansvaret for, at de produkter, de bringer på markedet, er sikre, men kravene er blevet skærpet. For produktionsvirksomheder betyder det helt konkret, at der fremover vil blive stillet krav til bl.a. risikovurdering af produkter samt dokumentation af, hvordan denne er håndteret af fabrikanten. Ligeledes skal der nu også tages højde for produkternes cybersikkerhed og produkternes mulige negative indflydelse på brugernes mentale helbred.

Forordningens brede anvendelsesområde og forpligtelser betyder, at nogle krav også vil ramme produkter, der ellers er reguleret i sektorspecifik lovgivning.

Bliv klogere på de nye krav

For at klæde dig bedst muligt på til den nye forordning afholder DI i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen et webinar om de nye regler for produktsikkerhed.

På webinaret vil du få en gennemgang af de nye regler, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Tilmeld dig webinaret her.

Relateret indhold