Webinar

Webinar om de nye regler for produktsikkerhed (GPSR)

Bliv klog på dine nye forpligtelser vedr. produkters sikkerhed. Deltag i dette webinar, hvor Sikkerhedsstyrelsen fortæller om den nye forordning om produkters sikkerhed i almindelighed

Til december finder den nye forordning om produkters sikkerhed anvendelse. Det betyder at alle, der på den ene eller anden måde er involveret i produktion, import, distribution, salg eller videreformidling af salg af produkter, får en række nye forpligtelser.

Det er selvfølgelig altid fabrikanten der er ansvarlig for, at de produkter den bringer på markedet er sikre. Men ligesom kravene til fabrikanten er blevet skærpet, gælder det også de forpligtelser, som andre aktører i værdikæden får.

Derfor er det vigtigt at alle, der indgår i værdikæden omkring produktion og salg af produkter, kender til de nye regler.

Som noget nyt indføres f.eks. krav om risikovurdering af alle produkter samt dokumentation af, hvordan denne er håndteret af fabrikanten. Ligesom der nu også skal tages højde for f.eks. produkternes cybersikkerhed og produkternes mulige negative indflydelse på brugernes mentale helbred.

Aktører længere nede i værdikæden får øget forpligtelser til at følge op på, at fabrikanten har gjort som han skulle, ligesom mærkningskravene øges for at forbedre sporbarhed af produkter, der skulle vise sig ikke at leve op til kravene eller udgøre en risiko for brugerne.

De pålægges også ekstra forpligtelser med henblik på at bistå markedsovervågningsmyndighederne ved kontrol og i tilfælde af behov for tilbagekaldelse eller tilbagetrækning.

Forordningens brede anvendelsesområde og forpligtelser betyder, at nogle krav vil ramme produkter, der er reguleret i sektorspecifik lovgivning og CE-mærkes, fordi der er forhold, som disse lovgivninger ikke tager højde for.

På webinaret vil du have mulighed for at stille spørgsmål i chatten. Send gerne eventuelle spørgsmål til Mette Peetz-Schou meps@di.dk på forhånd.

Program

  • 13.00 Introduktion til dagens emne

   v/Mette Peetz-Schou, Seniorchefkonsulent, DI

  • 13.10 Nye regler om produkters sikkerhed, hvad er nyt i forhold til tidligere

   v/Lars Niemann, Teamleder i Produkter og Julie Kirstine Lochdahl, Jurist - begge ansat i Sikkerhedsstyrelsen

  • 14.30 Tak for i dag

Webinaret starter:

25.04.2024 13:00