DI Produktion

Seniorerne fylder stadigt mere i industrien

Medarbejdere på 60 år eller derover udgør en stadigt større andel af medarbejderne i industrien. Deres bidrag til de danske produktionsvirksomheder er helt essentielt, og uden dem ville manglen på arbejdskraft være endnu større, end den er i dag. Udsigten til mange år med færre og færre yngre faglærte kræver, at virksomhederne gør endnu mere for at holde på deres ældre medarbejdere.

De danske produktionsvirksomheder mangler arbejdskraft. Der er ca. 280.000 fuldtidsbeskæftigede i de danske produktionsvirksomheder, men virksomhederne kunne ansætte langt flere, hvis de havde adgang til mere kvalificeret arbejdskraft. Det er i øjeblikket næsten hver femte af virksomhederne i industrien, som angiver, at de er begrænset i deres produktion pga. mangel på arbejdskraft.

Læs hele rapporten på linket til højre.

Relateret indhold