DI Rådgiverne

Analyse af digital ansvarlighed hos børn og unge

Userneeds har foretaget en undersøgelse for Medierådet for Børn og Unge og Red Barnet for, at kortlægge forældres bevidsthedsgrad om deres ansvar i deres børns digitale liv og færden. Analysen har medvirket til udviklingen af kampagnen og værktøjskassen Digital Genial.

Foto: Userneeds.com

Red Barnet, Medierådet for Børn og Unge samt Center for Digital Pædagogik har udviklet en værktøjskasse, der skal styrke samarbejdet mellem forældre og skole samt dialogen med børnene, når det gælder deres digitale færden på internettet. 

I forbindelse med udviklingen af værktøjskassen har analysevirksomheden Userneeds foretaget en landsdækkende undersøgelse blandt forældre, der viser, at de er bevidste om deres ansvar i forhold til børnenes online-liv. 

Casen er et godt eksempel på, hvordan et offentligt organ som Medierådet for Børn og Unge gennem en analyse fra den private analyserådgivningsvirksomhed Userneeds kan få lokaliseret, at der i høj grad er mulighed for at rette indsatsen mod forældrene. 

Det skaber dels en mere sikker online tilstedeværelse for børn og unge i Danmark, og er samtidig med til at uddanne forældre og styrke dialogen mellem skole og hjem. Det har en betydelig samfundsmæssig værdi.

Læs mere om casen og Userneeds arbejde her.

Mads Buhl
Skrevet af:

Mads Buhl