DI Rådgiverne

Epinion leverer analyser til danske trafikoperatører & myndigheder

Levering af nationale analyser har medført eksport til det norske marked.

Epinion har i dag mere end 170 fuldtidsansatte, hvoraf 6 konsulenter arbejder ud fra Norge. Virksomheden beskæftiger sig med analyser og rådgivning inden for en række områder i den private og offentlige sektor.

Et af Epinions helt store forretningsområder er Transport & Mobilitet. Herunder gennemføres en række undersøgelser for trafikselskaber, kommuner og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) m.fl. For eksempel gennemfører Epinion den danske transportvane undersøgelse, som kortlægger dansk-ernes transportadfærd. Opgaven gennemføres for DTU og indgår blandt andet som grundlag for de nationale trafikmodeller.

I 2011 valgte Epinion at gå ind på det norske marked hvor fokus blandt andet blev lagt på at vinde opgaver inden for transportsektoren. Den første store transportopgave blev vundet samme år, hvor Epinion overtog kundetilfredshedsundersøgelser og andre adhoc opgaver for Kolumbus i Stavanger. Ruter og Braker fra henholdsvis Oslo og Buskerud kom yderligere på som vigtige kunder i 2013.

Det tog for alvor fart i 2016 da Epinion vandt den norske rejsevaneundersøgelse i 4 år. Undersøgelsen gennemføres for Statens Vegvesen, men giver de enkelte fylkeskommuner mulighed for at købe sig ind med yderligere tillægsundersøgelser.

Den solide erfaring fra danske trafikselskaber som eksempelvis DSB, Movia, Midttrafik, Nordjyllands Trafikselskab, Arriva og Metro samt kontrakten med DTU har været helt afgørende for Epinions succes i Norge. De danske referencer er med til at vinde opgaver i skarp, international konkurrence.

Ambitionen er at hente endnu flere opgaver i Norge i de kommende år.

Relateret indhold