DI Rådgiverne

IRIS Group leverer analyser til danske myndigheder - det baner vej for eksport til Norge og Schweiz

Når ministerier udbyder analyser og evalueringer, skaber det grundlag for eksport af konsulentydelser - også i mindre konsulenthuse.

IRIS Group er et konsulenthus fra 2013, der i dag har 12 ansatte. Virksomheden beskæftiger sig med analyser inden for forskning, innovationspolitik og erhvervsudvikling. Blandt de vigtigste kunder er ministerier, kommuner og universiteter.

Et af IRIS Groups forretningsområder er evaluering af forskningspolitik. Fx har virksomheden evalueret Danmarks Frie Forskningsfonds to største programmer. IRIS Group har også hjulpet DTU og Aarhus Universitet med analyser af universiteternes forskningsstyrker og deres impact på erhvervsudviklingen i Danmark.

Et andet forretningsområde er iværksætteri og vækst. IRIS Group har for både ministerier og regioner gennemført analyser af fælles træk ved vækstvirksomheder og udviklet anbefalinger til, hvordan erhvervspolitikken kan understøtte, at der skabes flere ”scale-ups” i Danmark. IRIS Group har således sat lup på, hvad vi kan lære af de succesfulde virksomheder, og hvordan erfaringerne kan anvendes erhvervspolitisk.

I 2019 er IRIS Group trådt ud på eksportmarkederne med afsæt i de nævnte opgaver. Først vandt IRIS Group en opgave i Schweiz for The State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI). Opgaven går ud på at evaluere en række schweiziske forskningsprogrammer.

Derefter vandt IRIS Group i konkurrence med 20 andre internationale virksomheder opgaven ”Nordic Scalers” for Nordisk Ministerråd i Norge. Her skal gennemføres 50 casestudier af virksomheder i de fem nordiske lande, der har formået at udvikle sig fra små start-ups til virksomheder med mange hundrede ansatte. Analysen vil også indeholde gode råd til, hvordan andre nordiske lande kan arbejde med at skabe endnu flere højvækstvirksomheder.

For begge eksportopgaver gælder, at referencerne for offentlige aktører i Danmark har været afgørende for, at IRIS Group har hjemtaget ordrerne i skarp, international konkurrence. Ambitionen er at hente endnu flere opgaver i udlandet i de kommende år.

Hør, hvordan IRIS Group har øget deres eksport og vundet flere udenlandske opgaver på baggrund af reference fra opgaver i den danske offentlige sektor.

Relateret indhold