DI Rådgiverne

Oxford Research rådgiver det offentlige - det betyder eksport og kontorer i udlandet

Referencer fra det offentlige har været afgørende for Oxford Researchs eksportfremgang og etableringer i udlandet.

Oxford Research er en specialiseret analyse-, konsulent- og rådgivningsvirksomhed. De gennemfører skræddersyede analyser, evalueringer og effektmålinger for offentlige myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer. Og de rådgiver om strategiudvikling, faciliterer vidensbaserede udviklings- og innovations-processer og bistår med implementeringen af indsatser og forandringsprocesser.

Oxford Research er grundlagt i København i 1995, og gennem de seneste 10 år er væksten særligt sket gennem øget eksport og internationalisering, herunder åbning af kontorer i både Norge, Sverige, Finland, Polen og de baltiske lande. Det er de mange stærke referencer fra det danske marked, der har været en nøglefaktor for deres internationale succes, herunder særligt de mange opgaver gennemført for statslige styrelser og ministerier i Danmark.

Løsningen af offentlige analyse- og evalueringsopgaver i Danmark har været afgørende for, at Oxford Research har kunnet komme på en lang række rammekontrakter for EU-Kommissionen. Senest er det lykkedes at komme på en stor analyse- og evalueringsrammekontrakt for DG Research and Innovation (EU’s styrelse for forskning og innovation), hvor særligt referencer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse har været vigtige, f.eks. referencer fra et feasiblitystudie af indførelsen af FAIR forskningsdata i Danmark, samt en analyse og evaluering af danske virksomheders deltagelse i Horizon 2020 programmet.

Oxford Research satser også fremadrettet på øget internationalisering og eksport, både for at vokse, men også fordi de via deres mange internationale opgaver styrker virksomhedens kompetencer og får ny viden og internationalt udsyn, som de kan bruge i deres opgaver for danske myndigheder.

Relateret indhold