DI Rådgiverne

Flere i beskæftigelse gennem opkvalificering af jobrettede samtaler

Konsulenthuset Mannaz har højnet kvaliteten af samtaleforløb mellem jobkonsulenter og ledige hos jobcentre gennem ’Projekt Jobrettet Samtale’.

Foto: Dansk Industri

Mannaz har i samarbejde med Rambøll Management Consulting hjulpet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) med ’Projekt Jobrettet Samtale’, der skal hjælpe flere i job.

Projektet har til formål at hjælpe jobcentrene med at implementere Den Jobrettede Samtale som ny metode og tilgang til de ledige. Mannaz har bl.a. udgivet en række undervisningsfilm og samtaleværktøjer samt gennemført opkvalificeringsforløb for medarbejderne og processtøtte til jobcentrenes ledere med gode resultater.

Samarbejdet er et godt eksempel på, hvordan rådgiverbranchen er med til at løse samfundsmæssige udfordringer som eksempelvis at få flere ledige danskere i job.

Du kan læse mere omkring projektet og Mannaz her.

Mads Buhl
Skrevet af:

Mads Buhl