Din indflydelse på rådgivningsbranchen

Som medlem af DI Rådgiverne har du mulighed for at engagere dig i og byde ind på de politiske dagsordener, som vi i sekretariatet løfter på vegne af vores medlemmer og hele rådgivningsbranchen

I DI Rådgiverne holder vi et vågent øje med den økonomiske og politiske debat, og vi er meget opmærksomme på udviklinger, der kan påvirke rådgivernes forretningsvilkår.

Når det er påkrævet, nedsætter vi forskellige ekspertpaneler og task forces, der har til formål at granske branchemæssige udfordringer eller muligheder - for at vi derefter kan reagere på dem som en samlet enhed gennem branchefællesskabet. Eksperterne til diverse paneler og task forces finder vi blandt medlemsvirksomhederne.

I øjeblikket har vi i DI Rådgiverne stor fokus på offentlig-privat samarbejde (OPS) og på de økonomiske fordele, der kan indfries gennem et øget OPS – og i særdeleshed gennem et øget offentligt udbud af rådgiveropgaver.

Derfor har vi nedsat et ekspertpanel, der blandt andet har fået til opgave at udarbejde løsningsforslag til nedsættelse af transaktionsomkostninger samt løsningsforslag til øget fokus på kvalitet som tildelingskriterie i forbindelse med udbud af offentlige rådgiveropgaver.   

Endelig har du som medlem naturligvis mulighed for på egen hånd at kontakte DI Rådgiverne, hvis du har forslag til dagsordener, som du mener, vi bør forfølge.

Kirsten Alkjærsig

Kirsten Alkjærsig

Fagleder

  • Direkte +45 3377 3569
  • Mobil +45 2465 8422
  • Send e-mail