27.03.19 DI Rådgiverne Nyheder

Nye erhvervshuse skal løfte erhvervsfremmeindsatsen uden analyseenheder

Den 1. januar 2019 trådte et nyt erhvervsfremmesystem i kraft. Systemet er kulminationen på flere års politiske drøftelser om et nyt og bedre system med mere effekt for virksomhederne. Nu er seks nye erhvervshuse med tilhørende filialer etableret rundt om i landet.

Virksomhederne skal have adgang til hjælp og vejledning af høj kvalitet, når det gælder virksomhedsdrift- og udvikling i de nye erhvervshuse. Udover en klar arbejdsdeling mellem kommunernes og erhvervshusenes vejledning hæfter DI sig ved, at aftalen også rummer ambitiøse planer om at supplere virksomhedernes adgang til vejledning med en datadrevet digital platform, der giver virksomhederne adgang til relevante ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomheden.

DI har i sit høringssvar til den nye lov om erhvervsfremme og i dialogen med DI’s repræsentanter i erhvervshusene fremhævet behovet for at principperne for fair og lige konkurrence også overholdes i forhold til erhvervshusenes aktiviteter. Helt generelt indeholder Lov om Erhvervsfremme en intention om at opgaveløsningen skal varetages af private leverandører, når der er et privat marked. Dette har DI hilst velkomment. Udover intentionerne om at inddrage private virksomheder i opgaveløsningen indeholder er der en eksplicit indskrænkelse i Erhvervshusenes muligheder for at indgå i aktiviteter der ikke ligger i nær forlængelse af deres basisopgaver. I både etableringsaftalen for erhvervshusene og den nyligt indgåede rammeaftale mellem Erhvervsministeriet og KL står der således at:

”Et krav er, at operatørrollen [erhvervshusenes] ligger i forlængelse af erhvervshusenes kerneopgaver inden for specialiseret erhvervsservice, placering i erhvervsfremmesystemet samt at formålet med projektet ligger indenfor rammerne af erhvervshusets generelle formål.”

I forlængelse heraf er det naturligt, at Erhvervshusene ikke kan etablere selvstændige analyse og evalueringsenheder. DI har skærpet dette budskab i et notat, der er fremsendt til erhvervslivets repræsentanter i erhvervshusene og som kan ses her.

Læs mere om de nye erhvervshuse her:

https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/blogs/2019/1/blog-sa-er-dorene-slaet-op-til-det-nye-erhvervsfremmesystem/

Læs DI’s hørringssvar her: høringssvar

Kathrine Berge
Skrevet af:

Kathrine Berge