09.06.20 DI Rådgiverne Nyheder

De­bat | Lars San­da­hl Sø­ren­sen: Gode råd er dyre at und­væ­re - genover­vej kon­su­lent­be­spa­rel­se

Staten skærer kraftigt ned på brugen af konsulenter, og det kan koste staten vigtig specialviden og værdi. I dagens udgave af Børsen kan du læse adm. direktør i DI Lars Sandahl Sørens kronik om problemerne ved konsulentbesparelser i det offentlige.

"Myndighederne sparer ved at bruge færre rådgivere udefra, men bruger pengene på at ansætte medarbejdere." Lars Sandahl Sørensen, DI

Nedenfor kan du læse Lars Sandahl Sørensens kronik, bragt i Børsen den 9. juni:

Gode råd er dyre at undvære
Af adm. dir. i DI Lars Sandahl Sørensen

Indtil coronakrisen steg de private virksomheders brug af specialisterne i konsulentbranchen støt – modsat i staten. Med finansloven 2020 lagde regeringen en plan om årligt at spare flere hundrede millioner på konsulenter stigende til næsten 1 mia. kr. om året fra 2023. Og med kommunalaftalen overføres besparelserne i de kommende år også til kommuner og regioner. En stor del af de sparede penge bliver brugt til at insource opgaver i staten. Det er en stærkt uheldig vej at gå. For det er gennem samarbejde og viden, at Danmark får de bedste løsninger.

Besparelserne er foregået uden ret meget politisk debat. Men vi skal ikke glemme, at rådgiverbranchen leverer højspecialiseret viden til såvel den private som den offentlige sektor i Danmark, hvor de bidrager til at skabe værdi, vækst og nye løsninger. Offentligt-privat samarbejde og rådgivning på højeste specialistniveau, som Danmarks rådgiverbranche leverer, er fundamentet for kreativitet, ekspertise, kvalitetssikring, viden og uafhængighed, når der skal findes løsninger i det offentlige. Rådgiverbranchen sikrer den optimale udvikling ved at sørge for de bedste løsninger, når Danmark skal tage skridt fremad, og når vanskelige udfordringer skal løses.

Danmark står lige nu i en situation, hvor vi kan udvikle os ud af krisen. Vi skal selvfølgelig have verdens bedste og mest effektive offentlige sektor. Og vi skal gå foran og vise vejen i den grønne omstilling. De danske rådgivervirksomheder kan gå foran med seneste nye specialistviden, kender de seneste trends og kan omsætte dem i en foranderlig verden.

Ved at samarbejde med Danmarks rådgivervirksomheder får regeringen den viden udefra og ind, som alle virksomheder, organisationer og offentlige administrationer har brug for. Alle har brug for ny inspiration. Rådgiverne skaber rigtig meget værdi, fordi de overfører best practise fra den ene kunde til den næste. De ser og udvikler i samarbejde mangfoldige løsninger hos deres mange kunder – i Danmark og i stigende grad også i udlandet. Så også best practise fra udlandet er en af fordelene, som rådgiverne kan berige den offentlige sektor med.

En stor del af de penge, som myndighederne med én hånd sparer ved at bruge færre rådgivere udefra, bruger man nu på at ansætte flere medarbejdere. Det sker blandt andet ved at opbygge interne analysecentre, juridiske centre og rekrutteringscentre i centraladministrationen. Offentligt ansatte er de bedste til at løse den offentlige sektors kerneopgaver, det er der ingen tvivl om. Men rådgivere inden for jura, administration, it, byggeri, teknik, kommunikation, revision osv. kan ikke blot erstattes med nyansættelser. Rådgiverne er en meget bred vifte af specialister, der arbejder på højeste niveau i kortere perioder. Det kan fastansættelser naturligvis ikke erstatte. Der er tværtimod tale om, at offentlige ansatte bør løse opgaverne sammen med eksterne rådgivere. Og så skal ekspertisen selvfølgelig løbende opbygges i den offentlige sektor.

Nyansættelserne trækker også brodden ud af argumentet om, at besparelser på rådgivere direkte kan omsætte til flere såkaldt varme hænder – fordi realiteterne er, at den offentlige sektor stadig har behov for at få løst de opgaver, som de eksterne rådgivere løser for dem. I praksis ser det samlede regnestykke snarere ud til at blive, at de offentlige skærer ned på rådgivning og perspektiv udefra – til gengæld for selv at ansætte flere rådgivere. Resultatet kan meget sandsynligt ramme kvaliteten af den offentlige sektor, fordi rådgivningen med perspektiver udefra og tilførelsen af best pratice-erfaringer simpelthen mangler.

Besparelserne kommer på et tidspunkt, hvor rådgiverbranchen yderligere er i dyb krise på grund af corona-nedlukningen. Der er 140.000 ansatte i rådgivervirksomhederne, og hver fjerde akademiker i den private sektor er ansat i rådgiverbranchen. Det er også deres job, der står på spil. Der er lige nu behov for at redde arbejdspladser – ikke nedlægge dem. Vi må sikre, at vi også fremover har en privat rådgiversektor, som kan skabe arbejdspladser og generere dansk eksport.

Private virksomheder trækker mere på rådgivning udefra end det offentlige, og virksomhederne øger i disse år brugen af eksterne rådgivere for at opnå den optimale udvikling. Jeg håber, at det offentlige fremover på samme måde vil bruge Danmarks rådgivere for en optimal udvikling af den offentlige sektor - vel at mærke også her i et offentligt-privat samarbejde. Gode råd er ufatteligt dyre at undvære.

 

-

Kathrine Berge
Skrevet af:

Kathrine Berge