08.06.20 DI Rådgiverne Nyheder

Retningslinjer fra Finansministeriet om offentlige køb af konsulentydelser slår fast: Der er ikke 'konsulentstop'

Der har længe været en misforståelse om, at regeringens besparelser på offentliges indkøb af konsulentydelser og -rådgivning de facto skal forstås som et 'stop', hvilket retningslinjer slår fast ikke et tilfædet.

I sidste uge kom de længe ventede retningslinjer for statens konsulentkøb. Der har længe været en misforståelse om, at regeringens besparelser på offentliges indkøb af konsulentydelser og -rådgivning de facto skal forstås som et 'stop'.

Det er ikke heldigvis ikke tilfældet, men der har været stor usikkerhed om, hvordan besparelserne skal forvaltes. Vi har fra DI Rådgivernes side længe efterspurgt klare retningslinjer, så det er glædeligt, at de nu er kommet til trods for, at det er på en skidt baggrund.
Retningslinjerne strammer væsentlig op om statens køb af konsulenter og vil centralisere og professionalisere ved at opfordre til at samle i indkøbsfunktioner, bruge relevante statslige indkøbsaftaler og sikre mere præcise opgavebeskrivelser m.m.

Retningslinjerne indeholder også en direkte opfordring til, at staten selv løser flere opgaver og opbygger egen kapacitet. Der peges specifikt på, at ministeriernes egne medarbejdere i højere grad skal løse rekrutterings-, analyse- og implementeringsopgaver. Det pointeres desuden, at opgaver i forlængelse af politiske aftaler også er omfattet af konsulentbesparelser. Vi ved, at statslige enheder allerede nu er på rekrutteringsjagt hos nogle konsulentvirksomheder.

Vi håber, at du vil bruge retningslinjerne, når du taler med dine kunder, så vi sammen kan ændre på opfattelsen af, at der er tale om et egentlig stop for køb af konsulentydelser i det offentlige. Du kan finde retningslinjerne her, og du kan her finde en nyhed om økonomiaftalerne for hhv. kommunerne og regionerne, samt vores reaktion herpå i Berlingske.
Vi kæmper selvfølgelig videre for, at undgå yderligere stramninger og at det offentlige lukker sig om sig selv. Du kan også læse DI's adm. direktør Lars Sandahl Sørensens kronik i Berlingske om emnet her.

Læs mere her:

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/fiu/bilag/204/index.htm

Kathrine Berge
Skrevet af:

Kathrine Berge