Advokatvirksomheden Kroman Reumert fortsætter med at have kontor i London efter Brexit, fortæller de to partnere Tyge Rasmussen og Jakob Hans Johansen.

Foto: Kromann Reumert
03.02.21 DI Rådgiverne Nyheder

Hvad betyder Brexit for eksportvirksomheder?

Hvordan påvirker Brexit den danske rådgiverbranche? Og hvilken betydning får Brexit for eksporten af rådgiverydelser til Storbritannien? Bliv klogere her.

For mange danske virksomheder er Brexit en ulykkelig begivenhed.

Advokatvirksomheden Kromann Reumert har kontorer i København, Aarhus og London. For Londonkontoret har Brexit indtil nu betydet et større rådgivningsbehov hos danske eksportvirksomheder, der vil have sikkerhed for, at deres varer og ydelser, der leveres ind i Storbritannien, er reguleret, og at deres hidtidige kontrakt- og logistik set-ups stadig fungerer.

Læs også: Dine muligheder efter Brexit

Brexit kan få konsekvenser

Brexit kan betyde, at nogle mindre og mellemstore danske virksomheder fravælger Storbritannien som eksportmarked:

”Det er jo en klassisk cost-benefit overvejelse af, om "red tape"-omkostningerne står mål med eksportmarkedets positive betydning. Forhåbentlig vil reglerne med tiden udvikle sig i retning af en større forudsigelighed på en række områder, så det ikke er tilfældet for alt for mange gode danske virksomheder”, fortæller Jakob Hans Johansen, partner i Kromann Reumert, London.

Brexit-aftalen betyder, at de regelmæssige usikkerheder, om hvad der gælder, er afløst af forholdsvist klare regler, men med ganske mange forhold, som vil være genstand for en løbende udvikling. Det vil fra et rådgiversynspunkt nok medføre, at behovet for rådgivningen ikke er mindre, men for mange virksomheders perspektiv jo også en kedelig usikkerhed om regelændring før, under eller midt i en eksport”, fortæller Tyge Rasmussen, partner i Kromann Reumert, Aarhus.

Læs også: Dansk Industri: Brexit

Fastholde kontor i London?

Kromann Reumert fortætter med at have kontor i London, men om de i fremtiden vil eksportere rådgiverydelser er noget, advokatvirksomheden løbende vurderer afhængigt af Londons relevans for forretningen.

”Selvom Brexit har medført nogen udflytning af særligt finansielle services fra London til EU, er vores forventning, at London er så vigtigt for den samlede økonomi i Storbritannien, at man fra Storbritanniens side vil gøre meget for at få en "ækvivalens-aftale" på plads, som muliggør cross border-levering af finansielle ydelser næsten på linje med de passport-regler, som gælder i EU. Dermed vil en del af grundlaget for Londons fortsatte eksistens som finansielt centrum være lagt, og det betyder så igen, at den klientgruppe, vi har og forfølger herovre, fortsat kommer til at være tilstede”, siger Jakob Hans Johansen.

Læs også: Hvad rører sig på den europæiske rådgiverscene?

Britisk erhvervsliv fortsat vigtigt

”Derudover er Storbritanniens erklærede mål jo at skabe fordele for erhvervsdrivende gennem mindre regeldivergens. Der er nok grænser for, hvad vi i EU vil acceptere, men jeg tror ikke, man skal afskrive vigtigheden af det britiske erhvervsliv i EU, da de givet vil kunne høste nogle fordele i afgrænsede markeder. Vores egen levering af tjenesteydelser i Storbritannien er jo i nogen grad bundet op på vores engelsk-kvalificerede advokater, og der mangler vi fortsat at have det fulde billede af, hvad vil gælde” siger Tyge Rasmussen.

”Endelig kan vi jo i et konkurrenceperspektiv måske se, at den meget omfattende konkurrence, danske advokatfirmaer og givet andre rådgivningsbrancher ser, vil begrænses lidt. Engelsk ret som standard på f.eks. låneaftaler mv. vil nok ikke helt så nemt være en standardbeslutning for danske og europæiske virksomheder”, fortæller Jakob Hans Johansen.

Læs også: Hvordan udnytter du krisens muligheder?

Positive fremtidsudsigter

Kromann Reumert ser optimistiske på fremtiden og forudser, at der er politisk vilje til at sikre levering af serviceydelser inden for næsten alle områder på konkurrencedygtige vilkår mellem EU og Storbritannien.

”Vores vurdering er, at det ikke vil have nogen meget omfattende effekt helt generelt. Der kan dog være markeder, særligt mere regulerede, der vil rammes på eksporten til UK. På den måde lader aftalen jo stadigt noget tilbage at ønske - det er et dynamisk regulatorisk miljø, man vil bevæge sig i som eksportvirksomhed med interesser og kunder i Storbritannien”, slutter Tyge Rasmussen.

Fakta om Kromann Reumerts kontor i London

  • Blev etableret i 1991, oprindeligt som et kontorfællesskab med et norsk og et svensk kontor
  • Fokus for kontorets rådgivning er at assistere udenlandske klienter med danske investeringer og forhold såvel som danske klienter med deres eksport og repræsentation i Storbritannien.
  • Har pt 9 ansatte på kontoret i London. Samlet er Kromann Reumert ca. 500 medarbejdere i København, Århus og London.
  • Har oprettet en Brexit-hotline, hvor virksomheder kan få konsultation om Brexit-relaterede forhold

HOLD DIG OPDATERET

Modtag  DI Rådgivernes nyhedsbrev og få information om rådgivningsbranchen, seneste nyt fra den politiske scene, faglig inspiration og invitationer til relevante arrangementer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Relateret indhold