Oppositionspartierne i Norge ønsker konsulentbesparelser i det offentlige, og det er vanskeligt at få fakta ind i debatten om værdien af rådgivere, fortæller Øystein Eriksen Søreide fra Abelia, der er Norges svar på DI Rådgiverne.

Foto: Abelia
18.02.21 DI Rådgiverne Nyheder

Hvad rører sig i den norske rådgiverbranche?

Den norske rådgiverbranche minder på mange områder om den danske. Vi har spurgt Norges svar på DI Rådgiverne, Abelia, hvilke store dagsordener, der præger den norske rådgiverbranche.

Vi har spurgt Øystein Eriksen Søreide, adm. direktør i Abelia – interesse- og arbejdsgiverorganisationen for kundskabs- og teknologibedrifter i The Confederation of Norwegian Enterprise - hvad der rører sig på den norske rådgiverscene.

Læs også: Hvordan genstarter vi Danmark efter corona?

1. I Danmark skærer regeringen i konsulenter i den offentlige sektor. Har regeringen i Norge planlagt noget lignende?

Den sittende regjering har et edruelig forhold til bruken av rådgivere. Men det er Storingsvalg i  september 2021, og opposisjonspartiene ønsker store kutt i statens bruk av konsulenter. Spesielt er det PR-rådgiver og IKT-rådgivere, som vil rammes hardt dersom en ny rød-grønn regjering gjør alvor ut av partiprogrammene. På sammen måte som i Danmark opplever vi et tidvis tøft offentlig ordskifte, og det er vanskelig å få til en faktabasert diskusjon om verdien av å bruke rådgivere.                     

2. Hvordan har coronakrisen påvirket de norske rådgivervirksomheder?

Coronakrisen har rammet veldig ulikt. Vi følger utviklingen tett. Digitaliseringen har skutt fart, og vi ser en betydelig forbedring de siste månedene – men det er fortsatt et utsatt marked, og det er stor bekymring for ordreinngange fremover.

Læs også: Tre gode råd til digital omstilling

3. Hvad er de store dagsordener i rådgiverbranchen i Norge?

Abelia har nettopp gjennomført en stor undersøkelse av rådgiverbranchen og lanserer om kort tid Verdien av gode råd. Rapporten dokumenterer, at rådgiverbranchen i Norge opplever stor etterspørsel, har høy vekst og skaper mange arbeidsplasser i privat sektor.

Vi ser spesielt to utviklingstrekk:

1) Økende trend av in-house konsulentvirksomhet: Aktører i rådgivernæringen opplever, at store aktører i både privat og offentlig sektor, som tradisjonelt er betydelige innkjøpere av rådgivningstjenester, i økende grad inkorporerer slike funksjoner i sine egne virksomheter. Eksempler fra offentlig sektor er her institusjoner som NAV og Direktoratet for e-helse som i økende grad bygger opp store egne avdelinger innen blant annet design og IT-utvikling. I privat sektor er DnB, med DnB Consulting, et slikt eksempel. På tross av at tradisjonelt store klienter for rådgivernæringen, som statlige direktorater og noen av landets største private bedrifter, i økende grad bygger opp kompetanse, som tradisjonelt leveres av rådgivernæringen, har imidlertid ikke aktørene i næringen opplevd, at etterspørselen fra disse institusjonene har falt.

2) Tøffere konkurranse om kompetanse fra offentlig sektor: En rekke bedrifter i rådgivernæringen trekker i en spørreundersøkelse gjennomført i forbindelse med utarbeidelsen av denne rapporten frem, at de opplever det som krevende å rekruttere tilstrekkelig god og rett kompetanse, samt beholde denne kompetansen i selskapet. Enkelte påpeker også, at de opplever en stadig sterkere konkurranse om denne kompetansen fra statlige institusjoner. Aktørene trekker frem, at de opplever det som paradoksalt, at statlige institusjoner tilbyr bedre lønns- og arbeidsvilkår enn det, aktører i den private rådgivernæringen er i stand til.

Læs også: Hvad rører dig på den europæiske rådgiverscene?

HOLD DIG OPDATERET

Modtag  DI Rådgivernes nyhedsbrev og få information om rådgivningsbranchen, seneste nyt fra den politiske scene, faglig inspiration og invitationer til relevante arrangementer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Skrevet af:

Maria Nielsen