Økonomistyrelsens nye analyseenhed bekræfter, at konsulentbesparelserne var en dåseåbner til insourcing, blogger Katrine Ellersgaard Nielsen.

11.04.21 DI Rådgiverne Nyheder

Insourcing-iver og en efteraber i Sankt Annæ Palæ

Lanceringen af Økonomistyrelsens nye analyseenhed Statens Analyse og Implementering bekræfter, at staten ikke kan undvære konsulenter, blogger branchedirektør Katrine Ellersgaard Nielsen.

Kort før påske var Økonomistyrelsens nye analyseenhed, som er et tilbud til alle statslige institutioner, klar til markedsføring. Et ydelseskatalog blev skudt afsted på Økonomistyrelsens sociale mediekanaler, og få minutter senere var min telefon rødglødende.

 

Analyseenheden havde vi længe ventet; den er en af konsekvenserne af regeringens konsulentbesparelser og insourcing-iver, men at se den sort på hvidt er alligevel voldsomt: Opgavetyveri ved højlys dag.

 

Se ydelseskataloget for Statens Analyser og Implementering (SAI)

 

Staten kan ikke undvære konsulenter

Lanceringen af analyseenheden bekræfter, at staten ikke kan undvære konsulenter. Regeringens besparelser skar ikke bare overflødigt fedt fra, de skar ind til benet. Nu må man så proppe kød på skelettet igen, men denne gang er kødet offentligt, fastansat og prisdumpet.

 

Det er en barsk situation for de rådgivervirksomheder, som har specialiseret sig i analysearbejde for den offentlige sektor, men det er også et kæmpe problem for den offentlige innovation og den grønne omstilling. Og så flytter det i øvrigt en bid magt fra fagministerierne til Finansministeriet.

 

En offentlig efteraber

Ved mit første blik på ydelseskataloget fra Statens Analyser og Implementering troede jeg et kort øjeblik, at jeg havde et slidesæt fra en medlemsvirksomhed i hænderne. Det skyldtes til dels ligheden mellem Økonomistyrelsens og en bestemt medlemsvirksomheds visuelle stil og identitet, men det skyldtes også katalogets opbygning og indhold.

 

Den nye analyseenhed bliver markedsført præcis som mange konsulenthuse gør: Et overblik over services og beskrivelse af dem, korte konsulent-cv'er med referencer, beskrivelse af samarbejdet og kundecitater. I kataloget bliver der sågar reklameret med, at analyseenhedens ansatte har erfaring fra navngivne konsulenthuse. (Indtil vi gjorde opmærksom på, at det var ulovligt uden samtykke, var der endda brugt logoer fra flere private konsulenthuse i kataloget).

 

Det burde være en ren tilståelsessag. Statsministeren motiverede konsulentbesparelserne med behovet for flere social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, i stedet blev det til fastansatte konsulenter, som tilbyder en kopi af de ydelser, der skulle spares væk.

 

Se statsministerens lancering af konsulentbesparelser tilbage i 2019 

 

Til gengæld er kopien ringe

Med al ære og respekt for Økonomistyrelsens indsats for at levere på en politisk bestilling, er der en række forhold, som gør det umuligt for Økonomistyrelsen af levere en fuldgod kopi med samme kvalitet som markedet.

 

I ydelseskataloget er der beskrevet hele ti forskellige services, som enheden kan levere, men da teamets størrelse blot svarer til 28.000 projekttimer årligt, er det helt urealistisk, at specialiseringen på alle de ti områder kan opretholdes over tid.

 

Hertil kommer, at Statens Analyse og Implementering ikke vil have samme mulighed for at inddrage viden og idéer fra den private sektor og udlandet. Det er en alvorlig kæp i hjulet på løsning af fremtidens udfordringer med velfærd og på den grønne omstilling. 

 

Samtidig kan en offentlig organisation næppe tiltrække det samme talent og de specialister, som de private rådgivervirksomheder kan. Endelig bliver det interessant at følge, hvordan de andre statslige institutioner vil vurdere Økonomistyrelsens uvildighed: Lukker man Finansministeriet ind på samme måde, som man ville gøre med en ekstern rådgiver?

 

Økonomistyrelsen vil prissætte lavt

Selvom ydelseskatalogets efteraberi understreger koblingen til et privat marked, vil Statens Analyse og Implementering læne sig op af bestemmelserne for prisfastsættelse af fælles statslige løsninger ved salg til andre statslige institutioner. Derfor kommer priserne kun til at afspejle en omkostningsdækning og en justering for regulatoriske forhold.

 

Med andre ord bliver der ikke taget højde for konkurrenceforvridning (f.eks. prisforskelle mellem private og offentliges pris på data hos f.eks. Danmarks Statistik), forskelle i skatteforhold og lånemuligheder samt finansielt afkast mv., ligesom der skal, når statslige institutioner byder på opgaver i konkurrence med private (Indtægtsdækket virksomhed).

 

Læs mere om prisfastsættelsen her (fra side 13)

 

Det betyder, at priserne på opgaver løst i Statens Analyse og Implementering vil ligge under markedspriser for samme ydelser på et privat konkurrenceudsat marked.

 

Kampen fortsætter

Lanceringen af Statens Analyser og Implementering bekræfter, at konsulentbesparelserne var en dåseåbner til insourcing. Der, hvor vi står nu, er det vigtigt, at det videreformidles til de politikere, som mere eller mindre tøvende gik med til besparelserne. Det gør indtryk flere steder, og det bekræfter mig i, at vi skal fastholde og gentage historien om, hvad private rådgivere bidrager med til samfundets fælles bedste. Igen og igen.

HOLD DIG OPDATERET

Modtag  DI Rådgivernes nyhedsbrev og få information om rådgivningsbranchen, seneste nyt fra den politiske scene, faglig inspiration og invitationer til relevante arrangementer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Relateret indhold