22.10.18 DI Rådgiverne Nyheder

Forskning bekræfter høje transaktionsomkostninger ved køb af rådgivning

De samlede transaktionsomkostninger alene for de bydende virksomheder løber ofte op på en tredjedel af opgavens værdi.
Hver rådgivervirksomhed har i gennemsnit udgifter på 100.000 kr., når de byder på en offentlig opgave til 1,5 mio. kr. Da der i snit er fem-seks bydere, løber de samlede transaktionsomkostninger alene for de bydende virksomheder op på en tredjedel af opgavens værdi – og altså inden vinderen er begyndt at løse opgaven.

Dét viser ny forskning, som offentliggøres tirsdag den 23. oktober. Professor Ole Helby Petersen, RUC, står bag rapporten om virksomheders transaktionsomkostninger ved salg til det offentlige og det private.

Rapporten bekræfter hans analyse fra sidste år om høje transaktionsomkostninger, når rådgivervirksomheder sælger til det offentlige.

Udgifterne til at afgive tilbud er over 20 procent højere per tilbudsgiver til offentlige udbud sammenlignet med privates indkøb. Når der samtidig formentlig er flere tilbudsgivere, der generelt byder på offentlige opgaver, ligger omkostningerne langt over tilbud til private.

Et typisk eksempel er et igangværende indkøb fra en statslig styrelse af en evalueringsopgave. Styrelsen har bedt syv virksomheder (heraf i øvrigt en offentlig institution) om tilbud på en opgave til 500.000 kr. Ud fra forskningsresultaterne har hver tilbudsgiver mellem 35.000 og 45.000 kr. i udgifter, som samlet løber op på over halvdelen af opgavens værdi.

DI Rådgiverne vurderer, at den reelle situation er værre end den seneste undersøgelse belyser – og at sandheden ligger nærmere sidste års analyse med 9 procent i transaktionsomkostninger per tilbudsgiver ved offentlige udbud. Den nye undersøgelse ser nemlig ikke på køb af mindre opgaver under EU’s tærskelværdier, hvor der relativt set er ekstra høje omkostninger. Derudover tager undersøgelsen ikke højde for de større opgaver, som især arkitektvirksomheder og rådgivende ingeniører har inden for totalentrepriser, og hvor omkostningerne også generelt er højere.

De høje omkostninger ærgrer DI Rådgiverne. Især fordi der er nemme løsninger. For indkøberne gælder det om at undgå at invitere flere end højst nødvendigt til at afgive tilbud samt at holde igen med krav til tilbudsmaterialet. For politikerne opfordrer vi til at fastlægge mål for det maksimale omfang af transaktionsomkostninger i offentlige indkøb.

DI Rådgiverne vil kigge nærmere på privates indkøb af rådgiverydelser, blandt andet for at hente inspiration til best practice.

Hovedresultatet af den nye analyse:

Skrevet af:

Kirsten Alkjærsig