DI Service Analyser

Servicebranchens årsrapport 2019

Med Servicebranchens Årsrapport 2019 præsenterer DI Service et samlet overblik over de seneste års udvikling i branchens omsætning, beskæftigelse og økonomiske sundhedstilstand. Årsrapporten peger bl.a. på, at der de seneste år har været en generel fremgang i den operationelle servicebranche, og at branchen bidrager positivt til vækst og beskæftigelse i Danmark. Servicebranchen bidrager direkte og indirekte til den danske vækst ved stigende omsætning og gennem dens rolle som underleverandør til danske eksportvirksomheder. Branchen har dermed en vigtig rolle for eksportvirksomhedernes konkurrenceevne og deres evne til at hente nye ordrer hjem fra eksportmarkederne.