DI Service Analyser

Lavere privat sygefravær

En tilnærmelse af sygefraværet i regioner og kommuner til det private sygefravær på områder som rengøring og omsorg vil kunne frigive arbejdskraft svarende til over 1500 fuldtidsstillinger. En oplagt måde at sikre disse gevinster på er ved i højere grad konkurrenceudsætte offentlige opgaver, så private leverandører får mulighed for at byde på opgaverne.